Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Sieć trakcyjna 3kV DC

Ogólne informacje o sieci
- Wstęp
- Sieć jezdna
- Typy sieci jezdnych
- Sieć powrotna
Pojazdy sieciowe
Zasilanie sieci
- Podstacje trakcyjne i kabiny sekcyjne
- Linie Potrzeb Nietrakcyjnych
- Punkty zasilające i odłączniki sieciowe
- Zabezpieczenie odgromowe
- Przewody wzmacniające
Sekcjonowanie
- Sekcjonowanie podłużne
- Sekcjonowanie poprzeczne
Naprężanie i rodzaje sieci
- Naprężanie i kotwienie (przęsła naprężania)
- Sieć skompensowana i kotwienia ciężarowe
- Sieć półskompensowana i kotwienie ciężarowe 1:2
- Sieć nieskompensowana i kotwienie stałe
- Kotwienie środkowe
- Półsekcje naprężania
Konstrukcje wsporcze
- Ogólna charakterystyka
- Uszynienie
- Wysięgniki i podwieszanie sieci skomp. i nieskomp.
- Wysięgniki i podwieszanie sieci półskompensowanej
- Profilowanie sieci
- Sieć na rozjazdach
- Numeracja i kilometraż
Zygzakowanie sieci
Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Książka Gości    

©2004-2021 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl