Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Punkty eksploatacyjne:

Punkty ekspedycyjne (handlowe):

Punkty ekspedycyjne zwane też handlowymi to miejsca przystosowane do realizowania odpraw i przyjmowania pasażerów i towarów. Punkty handlowe klasyfikuje się pod względem taryfowym i technologicznym. Za przewóz pasażerów lub towarów pobierana jest opłata zgodna z taryfą przewozową. Punkty handlowe ujęte są w wykazie odległości taryfowych na podstawie którego ustalany jest koszt wykonania usługi przewozowej oraz zakresu tej usługi.


Punktami ekspedycyjnymi są:

- Przystanki osobowe
- Ładownie
- Bocznice1) Przystanek osobowy:
To samoistny element infrastruktury kolejowej, który musi być osgnalizowany wskaźnikami W16 i W4, gdzie gdzie zgodnie z rozkładem jazdy zatrzymują się pociągi osobowe.

Kliknij aby powiększyć    Wskaźnik W16
Oznacza, że za wskaźnikiem w odległości drogi hamowania znajduje się przystanek osobowy.

Kliknij aby powiększyć    Wskaźnik W4
Oznacza miejsce zatrzymania się czoła pociągu. Ustawia się na stacjach i przystankach osobowych.Schemat rozmieszczania wskaźników W4 i W16


Warunkiem istnienia przystanku jest wyznaczenie (wybudowanie) na nim peronu / peronów, na których prowadzona jest wymiana pasażerska z zapewnieniem bezpieczeństwa podróżnych.
Przystanki osobowe mogą być wyposażone w budynek przystankowy z kasą biletową, poczekalnią itp.

  Hol budynku przystanku w Międzyzdrojach


Przystanki zasadniczo nie są wyposażone w semafory. Fakt, że czasem na początku przystanku znajduje się semafor wynika tylko z tego, że szlak jest podzielony na odstępy, których rozdzielnikami są semafory odstępowe (samoczynne lub półsamoczynne).
Semafory odstępowe ustawia się zawsze na początku przystanku, by zatrzymany pod nimi pociąg znalazł się w całości na peronie.

Kliknij aby powiększyć    Przystanek osobowy z semaforem odstępowym SBL


Gdy przystanek zlokalizowany jest w miejscu, gdzie następuje krzyżowanie szlaku kolejowego z drogą kołową i zastosowany jest tam przejazd kategorii A, to w budynku przystanku lub obok niego może mieć miejsce posterunek dróżnika przejazdowego.

  Przystanek z posterunkiem dróżnika - Rzepedź
Do początku strony
2) Ładownia publiczna:
To ogólnodostępny tor (lub tory), odgałęziony od toru szlakowego, przeznaczony do wyładunku i załadunku wagonów towarowych. Ładownie podlegają pod przynależne im stacje opiekuńcze, które są odpowiedzialne za prowadzone na nich sprawy techniczno-ruchowe i handlowe.
Do początku strony
3) Bocznica
To droga kolejowa połączona z linią kolejową i służąca do załadunku i wyładunku wagonów lub wykonywania czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych lub postoju pojazdów kolejowych oraz przemieszania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej. W skład bocznicy kolejowej wchodzą również urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz inne urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu, które sa na niej zlokalizowane.
Bocznice nadzorują posterunki bocznicowe lub pomocnicze (zobacz opis posterunków ruchu).
Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Książka Gości    

©2004-2021 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl