transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Wagon typu TMK 2200 > Budowa

Tramwaje KONČAR TMK 2200 to pięcioczłonowe pojazdy całkowicie niskopodłogowe, wsparte na trzech wózkach napędowych. Wózki znajdują się pod członami skrajnymi i członem środkowym (3). Człony 2 i 4 są wiszące. Konstrukcja nadwozia jest stalowa, a ściany czołowe wykonane są z tworzywa sztucznego (żywice poliestrowo - szklane).

  Ściana tylna z tworzywa


W wagonie zastosowano innowacyjne wózki napędowe z hydraulicznym oparciem nadwozia, w których wszystkie koła jezdne zamontowane są bez stosowania klasycznych osi. Dzięki tym wózkom w pojedzie podłoga w przedziale pasażerskim przebiega na wysokości 350 mm (bez wzniosów), a w wejściach obniżona jest do 300 mm ponad główką szyny.


Wózki napędowe w wagonie


 
Układ hydraulicznego oparcia nadwozia (II st. uspr.) 


Napęd realizuje specjalnie opracowany zespół napędowy z zastosowaniem dwóch trójfazowych, asynchronicznych silników trakcyjnych produkcji KONČAR zamontowanych wzdłużnie po zewnętrznych stronach ramy wózka.
Silnik trakcyjny wyposażony jest w wewnętrzny miernik prędkości. Na jego wale zamontowany jest hydrauliczny hamulec tarczowy firmy Hanning&Kahl.

  Silnik trakcyjny KONČAR


Dane techniczne silnika:
- typ: V6AOJ 205-04,
- moc znamionowa: 65 kW,
- napięcie znamionowe: 320 V,
- masa: 380kg,
- standartd: IEC 60349-2.


Moment obrotowy z każdego silnika trakcyjnego przenoszony jest przez wał pędny Kardana na specjalnie wykonany zespół przekładniowy DURUTRAM NF 70-7,5 , który przenosi obroty na jedno koło oraz wał napędowy połączony z zespołem przekładniowym przeciwległego koła. Wał napędowy między przekładniami jest odpowiednikiem klasycznej osi zestawu kołowego. Pod względem mechanicznym naprzeciwległe koła są wzajemnie połączone i napędzane jednym silnikiem. 


Ogólny schemat wózka napędowego - widok z góry


  Silnik trakcyjny w wózku

  Wał pędny Kardana i sprzęgło podatne (opis na pow.)

  Zespół przekładniowy (opis na pow.)

  Zespół napędowy (opis na pow.)

  Zespół napędowy - przekaładnie (opis na pow.)

  Zawieszenie hydr. zespołu przekładni z kołem (I st. uspr.)


Kliknij tutaj i zobacz folder informacyjny na temat zespołu przekładniowego DURUTRAM NF 70-7,5 ze strony producenta - firmy Henschel Power Transmission.

Sprzęgło podatne między wałem Kardana, a silnikiem umożliwia chwilowy względny obrót wału Kardana w stosunku do wału silnika. Sprzęgło to zmniejsza wpływ obciążeń dynamicznych i łagodzi drgania oraz zmniejsza nierównomierność przenoszonego momentu obrotowego.


Oprócz automatycznego hydraulicznego zawieszenia, które realizuje usprężynowanie pierwszego i drugiego stopnia (koło - wózek / wózek - pudło) w kołach pomiędzy kołem bosym, a obręczą zastosowane są amortyzacyjne wkładki gumowe dodatkowo wpływające na polepszenie wyciszenia jazdy tramwaju.

W każdym wózku zainstalowane są dwa elektromagnetyczne hamulce szynowe wykorzystywane do hamowania awaryjnego.

  Wózek - rysunek z katalogu KONČAR (opis na pow.)


Tramwaj TMK 2200 przystosowany jest do zasilania napięciem znamionowym 600 V prądu stałego z napowietrznej sieci trakcyjnej. Energia elektryczna pobierana jest przez połówkowy odbierak prądu marki STEMMAN typu Fb700 zabudowany nad pierwszym wózkiem napędowym.

  Odbierak prądu Fb700

Większość aparatury elektrycznej oraz agregaty klimatyzacyjne w związku z niską podłogą zamontowane są na dachu tramwaju.
Elektryczny napęd tramwaju realizują przekształtniki trakcyjne (falowniki) typu PGP 130 produkcji KONČAR, w których skład wchodzą tranzystory IGBT zamieniające napięcie sieciowe prądu stałego na napięcie trójfazowego prądu przemiennego, którym zasilane są silniki trakcyjne w wózkach, choppery hamulcowe IGBT służące do hamowania elektrodynamicznego z rekuperacją energii do sieci, główny stycznik, obwód ładowania, filtr sieciowy oraz mikroprocesorowy zespół sterujący.
Elementy te znajdują się w kontenerze i chłodzone są powietrzem. Jeden przekształtnik zasila dwa równolegle połączone silniki trakcyjne danego wózka.

Dane techniczne przekształtnika trakcyjnego (falownika):
- napięcie wejściowe: 600 V DC (+20 / -30%),
- znamionowe napięcie wyjściowe: 3 x 320 V,
- wyjściowa częstotliwość: 0 ... 143Hz,
- masa kontenera: 420 kg.Na dachu znajduje się również przetwornica potrzeb własnych (pokładowa) typu PPB-35, służąca do zasilania obwodów pomocniczych w tramwaju, ładowania baterii akumulatorów (24 V) oraz zasilania agregatów klimatyzacyjnych i ogrzewczych (napięcia prądu przemienneg).
Przetwornica pokładowa przetwarza napięcie sieciowe na napięcia:
- 3 x 400 V, 50Hz, 20 kVA,
- 1 x 230 V, 50Hz, 2,2 kVA,
- 24 V DC, 400 A.


Informacje pomiędzy poszczególnymi urządzeniami przesyłane są po magistrali CAN.
Na pulpicie sterowniczym w kabinie znajduje się terminal centralnego układu sterującego, na którym motorniczy obserwuje bieżący stan urządzeń i parametry jazdy oraz może przeprowadzić diagnostykę aparatury tramwaju.

  Terminal na pulpicie (opis na pow.)