transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Wagon typu NGT6 > Wnętrze wagonu

Wagon posiada podłogę w 65 procentach obniżoną. Wysokość wejść wynosi 300 mm ponad główkę szyny.
Podłoga NGT6 wykonana jest z płyt drewnopochodnych (sklejek) pokrytych trudnościeralną przeciwpoślizgowa wykładziną. W strefie niskopodłogowej podłoga przebiega na wysokości 350 mm ponad poziom główki szyny. Nad wózkami napędowymi podłoga wziesiona jest na wysokość 590 mm. Pomiędzy niską, a wysoką podłoga wystepuje jeden stopień.


Schemat wnętrza


  Wnętrze wagonu NGT6-1

  Wnętrze wagonu NGT6-1

  Wnętrze wagonu NGT6-1

  Wnętrze wagonu NGT6-2 (3 dostawa)

  Wnętrze wagonu NGT6-2 (Gdańsk)


Na obydwu łączeniach członów zamontowany jest pomost półobrotowy, który zapewnia skręt wagonu, utrzymując jednocześnie ciągłość podłogi.

  Pomost na łączeniach członów


Przestrzeń międzyczłonowa jest osłonięta przegubem harmonijkowym w postaci miechów falistych.

  Harmonia przegubu (widok od środka)

  Harmonia przegubu (widok od spodu)
Sufit
Wykonany jest z płyt laminowanych. Jego środkiem biegną rzędem na całej długości wagonu lampy oświetleniowe (jarzeniowe).

  Oświetlenie jarzeniowe

  Świetlówka po zdjęciu oprawy


Oświetlenie części pasażerskiej może być załączone przez motorniczego przez wciśnięcie odpowiedniego przycisku na pulpicie sterowniczym lub samoczynnie za pośrednictwem czujnika światła, który zamontowany jest nad stanowiskiem motorniczego. Wraz z załączeniem oświetlenia wewnętrznego załączone zostają światła mijania.

  Czujnik światła EDG 101


Gdy na zewnątrz się ściemnia i poziom światła spadnie poniżej określonej wartości czujnik światła przesyła informację do komputera pokładowego, który automatycznie załącza oświetlenie. Analogicznie wygląda sytuacja wyłączania oświetlenia. Gdy na zewnątrz jest jasno następuje automatyczne wyłączenie oświetlenie. Funkcja czujnika światła jest szczególnie przydatna przy przejazdach przez tunele, co ma miejsce w krakowskiej sieci tramwajowej.
Załączenie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego przez czujnik światła lub za pośrednictwem przycisku na pulpicie umożliwia dodatkowo załączenie oświetlenia w kabinie. Gdy oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne jest wyłączone, załączenie światła w kabinie nie jest możliwe. Wyjątek stanowi tu sytuacja gdy wyłączone są baterie akumulatorów i otwarte są drzwi do kabiny. Wtedy oświetlenie kabiny załącza się automatycznie.


W suficie zamontowane są również otwory nawiewowe (nawiewniki), przez które powietrze jest nawiewane z dachowych urządzeń wentylacyjno-grzewczych.
Ich ilość nawiewników została powiększona z powodu zbyt słabej wentylacji w wagonach z drugiej i trzeciej dostawy (NGT6-2). Zamontowano tam również dodatkowy agregat wentylacyjno - grzewczy na dachu członu środkowego.


  Otwory nawiewowe


Po obydwu stronach sufitu na całej długości wagonu biegną skrzynie przysufitowe. Biegną w nich między innymi instalacja elektryczna oraz zabudowane są urządzenia elektryczne w tym część sterowników.

  Skrzynie przysufitowe
Siedzenia
Siedzenia zamontowane w NGT6 są kubełkowe i wyścielone miękkim materiałem, co poprawia komfort jazdy pasażerów.

  Siedzenia


Schemat rozmieszczenia siedzeńOgrzewanie wagonu
Po W NGT6 zastosowane jest ogrzewanie elektryczne nawiewowe. Poza dachowymi agregatami wentylacyjno - grzewczymi w wagonach zabudowane są dodatkowe nagrzewnice zlokalizowane w strefie siedzeń pasażerskich. Zastosowanych zostało 8 sztuk nagrzewnic.

   Nagrzewnica nawiewna


Nad temperaturą w wagonie czuwają czujniki zainstalowane na skrzyniach przysufitowych. Temperaturę w przestrzeni reguluje sterownik ogrzewania poprzez parametry ustawione w komputerze pokładowym. W wagonach pierwszej i drugiej dostawy sterowanie ogrzewaniem jest w pełni automatyczne według nastaw. W wagonach trzeciej dostawy na pulpicie motorniczego zabudowano przycisk umożliwiający włączanie / wyłączanie ogrzewania. Jednak nastawy temperatury nadal realizowane sa przez obsługe zajezdniową.

  Czujnik temperatury


Ogrzewanie odbywa się zarówno grzejnikami nawiewowymi, jak również grzejnikami znajdującymi się w agregatach dachowych odpowiedzialnych za wentylację przestrzeni pasażerskiej. Z urządzeń dachowych powietrze dostaje się do wnętrza wagonu przez kanały podosufitowe i nawiewniki umieszczone w suficie.Okna
W NGT6 zastosowano okna z pojedynczymi szybami przyciemnionymi, klejonymi do ramy nadwozia pojazdu.
W wagonach pierwszej dostawy zainstalowane sa okna z uchylnymi lufcikami w górnej części. W pojazdach drugiej dostawy, w związku ze zbyt małą wentylacją wnętrza, lufciki zastąpiono szybami przesuwnymi.

  Okno wagonu NGT6-2


W związku z niedostateczną wentylacją przestrzeni pasażerskiej w czasie upałów MPK S.A. w Krakowie podjęło decyzję o wymianie w wagonach z pierwszej dostawy uchylnych lufcików na okna przesuwne jeszcze większe niż te w wagonach z drugiej dostawy.

  Podczas montażu nowych okienAutomat biletowy i kasowniki
Wewnątrz wagonu zainstalowany jest również automat biletowy.

  Automat biletowy (fabryczny) ELGEBA - MERONA TL 900K


Obecnie powyższe automaty biletowe zastąpione zostały urządzeniami, wyposażonymi dodatkowo w czytnik Krakowskiej Karty Miejskiej.

  Automat biletowy z czytnikiem KKM


Kasowniki, które znajdują się na wyposażeniu wagonów NGT6 są przystosowane do kasowania biletów papierowych formatu 35 x 69 mm. Bilet kasowany jest automatycznie po włożeniu go do szczeliny kasownika w postaci wydruku i przebicia dwoma dziurkami.
Fabrycznie W NGT6 są zastosowano dwa rodzaje kasowników. Wagony z pierwszej dostawy mają zainstalowane kasowniki ELGEBA - MERONA. Wagony drugiej dostawy wyposażone są w kasowniki typu KRG-6K produkowane przez Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G w Mielcu.

  Kasownik ELGEBA - MERONA (NGT6)

  Kasownik R&G - KRG-6K (NGT6-2)Wizualna informacja trasowa
Wagony pierwszej i drugiej dostawy fabrycznie zostały wyposażone w wizualną informację trasową w postaci elektronicznych wyświetlaczy zewnętrznych i wewnętrznych.
Na zewnątrz zainstalowane są w sumie 4 wyświetlacze informujące o numerze linii i nazwie końcówki.

  Wyświetlacz zewnętrzny boczny


Wewnątrz zainstalowane są wyświetlacze informujące o najbliższym przystanku. W pojazdach pierwszej dostawy są 3, a w wagonach drugiej dostawy 4.

  Wyświetlacz wewnętrzny z nazwą przystanku


W wagonach trzeciej dostawy zastosowano wszystkie wyświetlacze diodowe w kolorze pomarańczowym. Wyjątkiem jest wagon RP650 (dawny 2050), czyli ostatni z serii w którym testosowa zamontowano wyświetlacze diodowe o barwie białej. Wyświetlacze zewnętrzne jak w poprzednich wersjach podają informacje o numerze linii i nazwie końcówki.
Wewnątrz natomiast zastosowano 4 wyświetlacze, które informują pasażerów o numerze linii, aktualnej dacie i godzinie, a przy dojeździe do przystanku wyświetla się jego nazwa.

  Numer linii

  Godzina i data

  Najbliższy przystanek


Oprócz powyżej opisanych wyświetlaczy w członach skrajnych zamontowano wielofunkcyjne wyświetlacze informujące pasażerów o numerze linii, nazwie końcówki i trzech najbliższych przystankach.

  Wyświetlacz wielofunkcyjny


Powyżej opisane rozwiązania MPK sukcesywnie wprowadzało do starszych wersji wagonów celu ujednolicenia funkcjonalności i samych systemów.Nagłośnienie wagonu
Wagon NGT6 wyposażony jest w urządzenia głośnomówiące zewnętrzne i wewnętrzne. Umożliwiają one podawanie przez motorniczego komunikatów dla pasażerów zarówno będących wewnątrz tramwaju, jak również na zewnątrz.

W przestrzeni pasażerskiej wagonu, w suficie nad lampami oświetleniowymi zainstalowane są głośniki służące do nagłośnienia wewnętrznego.
Na zewnątrz wagonu w ścianie bocznej nad pierwszymi i czwartymi drzwiami zainstalowane są głośniki służące do nagłośnienia zewnętrznego.

  Głośnik zewnętrzny


W kabinie motorniczego po lewej stronie zainstalowany jest mikrofon. Jest on na tyle czuły, że prowadzący pojazd nie musi się do niego bardzo przybliżać, więc może podawać komunikaty podczas jazdy, bez konieczności przechylania się ku niemu.

  Mikrofon w kabinie


Komunikaty dla pasażerów mogą być nadawane po wciśnięciu przez prowadzącego pojazd odpowiedniego przycisku na pulpicie motorniczego.

  Przycisk załączający nagłośnienie wewnętrzne
  Przycisk załączający nagłośnienie zewnętrzne


Na czas mówienia komunikatu dany przycisk musi być trzymany wciśnięty. Po puszczeniu przycisku urządzenia głośnomówiące zostają wyłączone.W wagonach z trzeciej dostawy zastosowano po raz pierwszy w Krakowie automatyczną, głosową informację przystankową. W momencie dojeżdżania do przystanku lektor podaje jego nazwę, natomiast przy ruszaniu z przystanku podawany jest komunikat o nazwie następnego.
System informacji głosowej współpracuje z wyświetlaczami elektronicznymi.


Obecnie system głosowego zapowiadania przystanków zastosowany jest w większości pojazdów komunikacji miejskiej w Krakowie w tym również w wagonach NGT6 wszystkich dostaw.