transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Wagon typu NGT6 > Ogólne porównanie wagonów NGT6 z trzech dostaw

Wagony NGT6 (pierwsza dostawa) i NGT6-2 (druga dostawa) są do siebie bardzo zbliżone. Posiadają identyczne bryły zewnętrzne z tą różnicą, że NGT6-2 posiadaja dodatkowe, jednoskrzydłowe drzwi w ostatnim członie oraz fabrycznie zamontowane przesuwne okna boczne (zamiast lufcików). Wewnątrz zastosowano kasowniki R&G (w poprzednikach były to kasowniki ELGEBA) oraz zamontowano dodatkowy wyświetlacz przystankowy przed drzwiami do kabiny motorniczego. Napędy wszystkich drzwi pasażerskich zostały ulepszone w stosunku napędów zastosowanych w wagonach pierwszej serii produkcyjnej.

Kliknij aby powiększyć    Piąte drzwi pasażerskie (jednoskrzydłowe)

Kliknij aby powiększyć    Okna przesuwne


W wagonach drugiej dostawy poprawiono również wentylację przestrzeni pasażerskiej. Oprócz wspomnianych wcześniej okien przesuwnych, zastosowano w suficie 2 rzędy nawiewników oraz dodatkowy agregat wentylacyjno - grzewczy na dachu członu środkowego pod odbierakiem prądu.

Kliknij aby powiększyć    Dodatkowe nawiewnikiW wagony NGT6-2 z trzeciej dostawy wprowadzono znacznie więcej zmian. Zachowano pięcioro drzwi pasażerskich oraz układ aparatury jak u poprzedników.

Kliknij aby powiększyć    Wagon 2027 - podczas montażu w MPK

Kliknij aby powiększyć    Wagon 2027 na trasie


Zupełnie zmieniona została bryła ściany przedniej i tylnej z zastosowaniem innej szyby czołowej oraz zamontowano nowocześniejsze lusterka wsteczne.Powiększone zostały również przesuwne części okien bocznych do wymiaru identycznego jak w wagonach z pierwszej dostawy, w których MPK wymienia obecnie szyby by poprawić wentylację.

Kliknij aby powiększyć    Kabina - montaż pulpitu

Kliknij aby powiększyć    Kabina - montaż wyposażenia sufitu

Kliknij aby powiększyć    Montaż elementów czołowych

Kliknij aby powiększyć    Wnętrze podczas montażu

  Lusterko wsteczne złożone


Kabina motorniczego zyskała wreszcie klimatyzację w związku z czym nastąpiły również zmiany na pulpicie - na panelu wentylacji i ogrzewania kabiny zastosowane dotychczas manualne pokrętła do regulacji nawiewu i ogrzewania kabiny zastąpiono modułem do sterowania klimatyzacją. Oprócz tego na pulpicie wprowadzono kilka drobnych innych zmian - dodano przycisk załączający światła mijania oraz ogrzewanie przedziału pasażerskiego. Dotychczas światła mijania podzielone były na nocne i dzienne. Nocne załączały się automatycznie na skutek zadziałania czujnika światła.
Ogrzewanie natomiast w wagonach z pierwszej i drugiej dostawy załączało się i regulowane było w pełni automatycznie. W wagonach trzeciej dostawy regulacja nadal jest automatyczna zgodnie z ustawieniami w komputerze sterującym, natomiast motorniczy ma możliwość ręcznego załączenia i wyłączenia.

Kliknij aby powiększyć    Klimatyzator kabiny

Kliknij aby powiększyć    Panel klimatyzacji (opis na pow.)

Kliknij aby powiększyć    Pulpit - widok ogólny


W wagonach z trzeciej dostawy przed szybą czołową zamontowano elektroniczny wyświetlacz numeru brygady, co było dosyć nowatorskim rozwiązaniem i ułatwiającym pracę motorniczemu oraz obsłudze, gdyż nie trzeba wykonywać  i nosić tabliczek brygadowych.

  Elektroniczny wyświetlacz numeru brygady

  Wyświetlony numer brygadyWnętrze pasażerskie jeżeli chodzi o układ i wygląd jest analogiczne do poprzednich wersji. Wprowadzono jedynie drobne zmiany takie jak na przykład: oznaczenie kolorem żółtym podłogi w pierwszych drzwiach.

Kliknij aby powiększyć    Wnętrze pasażerskie

Kliknij aby powiększyć    Pierwsze wejście pasażerskie


Wprowadzono natomiast znaczące zmiany w wizualnej informacji trasowej stosując wszystkie wyświetlacze diodowe (pomarańczowe).
Na wyświetlaczach sufitowych, które w poprzednich egzemplarzach wyświetlały tylko nazwę kolejnego przystanku, pojawiają sie obecnie informacje o numerze linii, godzinie, dacie, a w momencie zbliżania się do przystanku wyświetlana jest jego nazwa.

  Numer linii

  Godzina i data

  Najbliższy przystanek


W członach skrajnych, na ścianach bocznych zastosowano natomiast wielofunkcyjne wyświetlacze (po jednym w członie), informujące pasażerów o numerze linii, nazwie końcówki oraz trzech najbliższych przystankach.

  Wyświetlacz wielofunkcyjnyW wagonach z trzeciej dostawy zastosowano również po raz pierwszy w Krakowie automatyczną, głosową informację przystankową. W momencie dojeżdżania do przystanku lektor podaje jego nazwę, natomiast przy ruszaniu z przystanku podawany jest komunikat o nazwie następnego.
System informacji głosowej współpracuje z wyświetlaczami elektronicznymi.

  Posłuchaj komunikatu - ruszanie z przystanku

  Posłuchaj komunikatu - dojeżdżanie do przystanku

Od kwietnia 2007 przystanki zapowiadane są przez wybitnych krakowian - pierwszymi znanymi osobami, które MPK nakłoniło do udzielenia głosu są Anna Dymna i Grzegorz Turnau. 1 czerwca podczas Dnia Dziecka przystanki zapowiadały dzieci. Mimo, że pomysły MPK na urozmaicenie podróży były ciekawe to spotkały sie z krytyka pasażerów i w efekcie powrócono do lektora anonimowego.

  Posłuchaj zapowiedzi Anny Dymnej


MPK S.A. w Krakowie uruchomiało system informacji pasażerskiej taki jak w wagonach z III dostawy we wszystkich eksploatowanych Bbombardierach. Na pierwszy rzut poszedł wagon 2008.


  Sterownik SRG-3100P informacji pasażerskiej (3 dostawa)


Wnętrze wagonów z 3 dostawy jest w pełni monitorowane za pośrednictwem kamer zainstalowanych na szafach przysufitowych. Monitorowana jest również kabina motorniczego.
Obraz z kamer jest rejestrowany oraz wyświetlany jest na ekranie LCD, który zainstalowany jest na pulpicie motorniczego.

  Ekran LCD monitoringu
Jeżeli chodzi o podzespoły napędowe to zastosowano najnowsze systemy napędowe firmy Vossloh Kiepe, a w wózkach zastosowano ponownie silniki trakcyjne SKODA z przekładniami FLENDER. W wózkach napędowych zabudowano układy smarowania obrzeży kół smarem ciekłym.

Kliknij aby powiększyć    Wózek napędowy

Kliknij aby powiększyć    Zespół napędowy

Kliknij aby powiększyć    Ogólny widok podwoziaNa dachu układ aparatury jest praktycznie identyczny jak w wagonach NGT6-2 z drugiej dostawy. Jedynie, o czym była mowa, nad kabina motorniczego zamontowany został klimatyzator zamiast agregatu wentylacyjno-grzewczego, a w członie środkowym tuż pod pantografem zamontowano dodatkowy agregat wentylacyjno - grzewczy przestrzeni pasażerskiej

Kliknij aby powiększyć    Ogólny widok dachuTak oto prezentują się ogólnie zmiany zastosowane w wagonach z poszczególnych dostaw w ramach wyposażenia fabrycznego.
Obecnie MPK w ramach ujednolicania systemu wyposaża standardowo tramwaje w elektroniczne bygadówki, wagony NGT6 zyskują klimatyzację kabiny motorniczego oraz również nowy, kompleksowy system informacji pasażerskiej. Sukcesywnie montowane są również rozkładane ręcznie pochylnie (rampy) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W 2021 roku pierwszy wagon NGT6 zyskał ukłąd kliamtyzacji przestrzeni pasażerksiej.