transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Wagon typu NGT6 > Piasecznice

Umieszczone są przy wózkach napędowych wagonów. W ich skład wchodzą zbiorniki na piasek (po dwa na wózek napędowy) umieszczone między siedzeniami pasażerskimi, do których przymocowane są dozowniki piasku połączone z układem pneumatycznycm kompresorów. Od dozownikow odchodzą rury, które dorpwoadzone są do wózków. Rury zakończone są dyszami zabudowanymi przed kołami. Z dysz piasek jest wysypywany pod koła jezdne wagonu przez co poprawiona jest ich przyczepność do główek szyn, a to wpływa na likwidację poślizgu. Piasek dzięki ciśnieniu powietrza z kompresorów wysypywany jest z odpowiednią prędkością pod koła.
Dysze zlokalizowane są tylko przed pierwszymi zestawami kołowymi wózków (zestawy atakujące) przez co podsypywanie piaskiem może odbywać się tylko podczas jazdy wagonem do przodu.

  Zbiornik piasku między siedzeniami

  Dysza przy kole jezdnym (w tle dozwonik)Wysyp piasku z dyszy


Na powyższym filmie warto zwrócić uwagę, że pod koniec wysyp piasku zostaje zatrzymany przez dozownik, przy nadal pracującym kompresorze, który przedmuchuje rurę i dyszę z resztek piasku.

Gdy wagon wpadnie w poślizg piasecznice załączają się automatycznie. Za wykrywanie poślizgu odpowiedzialny jest komputer pokładowy współpracujący z systemem przeciwpoślizgowym pojazdu. W przypadku rolowania kół następuje uruchomienie piasecznic oraz zmniejszenie siły pociągowej tak by koło ponownie zyskało przyczepność do szyny. W przypadku gdy nastąpi zablokowanie zestawów kołowych przez zbyt mocne zaciśnięcie okładzin ciernych na tarczach hamulcowych, system sterowania powoduje uruchomienie piasecznic i zmniejszenie siły hamującej w celu przywrócenia obracania się kół, a więc i przyczepności.

W każdej chwili motorniczy może ręcznie uruchomić piasecznice przyciskiem z pulpitu sterowniczego.


  Kompresor i dozownik wysypu piasku w nadwoziu

Dozwonik wysypu piasku pod zbiornikiem


Napełnianie piasecznic piaskiem odbywa się przez otwory umieszczone na ścianach bocznych wagonów za pomocą specjalnego dystrybutora (tak jak nalewanie paliwa do baku w samochodzie).

    Pokrywa wsypu piasku do zbiornika

  Dystrybutor do nasypywania piasku


Pokrywy do nasypywania piasku bez użycia dystrybutora (np. z wiaderka) znajdują się również bezspożsrednio na zbiornikach piasku.

  Zbiornik piasku z wsypem