transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Wagon typu NGT6 > Kabina i pulpit motorniczego

Kabina i stanowisko pracy motorniczego jest całkowicie wydzielone od przestrzeni pasażerksiej z zastosowaniem indywidualncyh drzwei zewnętrznych do kabiny. Od tyłu kabina jest oddzielona ścianą, w której znajduje się szafa aparatowa oraz drzwi prowadzące do przedziału pasażerskiego.

  Sciana z drzwiami do kabiny

Wejście do kabiny motorniczego z zewnątrz zapewniają ręcznie otwierane drzwi znajdujące się po stronie drzei pasażerskich. W tych drzwiach zamontowane jest zabezpieczenie uniemożliwiające ruszenie wagonem gdy są otwarte.

  Drzwi do kabiny zewnętrzne

  Sufit w kabinie z lampą i nawiewem
Pulpit sterowniczy NGT6 / NGT6-2 (dostawa 1 i 2):

  Ogólny widok pulpitu


        
Pulpit (opisy na powiększeniach)
Pulpit sterowniczy NGT6-2 (dostawa 3):

  Ogólny widok pulpitu

  Pulpit - część lewa

  Panel klimatyzacji, lusterka itp. (opis na pow.)

  Ekran monitoringu
Film - jazda w kabinie NGT6


Wyposażenie szaf podpulpitowych:

 
Podzespoły pod pulpitem z nastawnikiem jazdy - sterownik KIEPE 
Złącza elektryczne i instalacja nadmuchu
na nogi pod pulpitem czołowym 
Pojemnik płynu spryskiwacza szyby przedniej i pompa ręczna do luzowania hamulców tarczowych pod pulpitem prawym

Komputer pokładowy BISS:
Wagon NGT6 wyposażony jest w komputer pokładowy BISS. Na jego monitorze tekstowym wyświetlają się meldunki dotyczące przebiegu pracy podzespołów tramwaju (ewentualne usterki, problemy jazdy, itp.)

  Monitor tekstowy komputera pokładowego BISS


Jeżeli wagon jest w pełni sprawny na wyświetlaczu pojawia się napis Pojazd gotowy do ruchu. Jeżeli natomiast wystąpi jakiekolwiek zakłócenie w pracy któregoś z jego podzespołów informacje o problemie wyświetlają się na monitorze w czterech kategoriach - A, B, C i D.
Meldunki wyświetlają się w postacji kategorii numeru błędu i treści meldunku - przykładowo:


Przykładowe meldunki na monitorze komputera BISS


Zakłócenia typu A
Tramwaj nie nadaje się do jazdy:
 przykłady:
A 072 Nie zwalnia zwalniak 1-go wózka
A 072 Nie zwalnia zwalniak 2-go wózka


Zakłócenia typu B
możliwa jazda awaryjna - prędkość automatycznie zredukowana do 40 km/h:
 przykłady:
B 005 Wózek napędowy 1 nieczynny
B 009 Moduł sterowania BSM 313 w pierwszym członie nieczynny


Zakłócenia typu C
tramwaj wyłączyć przy najbliższej okazji i wezwać pogotowie techniczne:
 przykłady:
C 008 Przetwornica 2 członu nieczynna
C 012 Zakłócenia hamulca 3 człon


Zakłócenia typu D
usterkę należy wpisać do książki usterek i zgłosić po zakończeniu pracy:
  przykłady:
D 014 Zakłócenia w ogrzewaniu powietrza z zwenątrz
D 043 Zakłócenie w działaniu 1 drzwi

  Książka usterek tramwaju w MPK S.A.Pod monitorem komputera pokładowego znajdują się trzy przyciski:


Przyciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie na ekranie poprzedniego meldunku. Liczba meldunków, czyli zakłóceń pracy wagonu wyświetlana jest przy prawej krawędzi ekanu (np. 003).Przyciśnięcie przycisku kasuje meldunek jeżeli awaria została usunięta.Przyciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie na monitorze tekstu pomocniczego do danego meldunku.
Przykładowo, jeżeli meldunek brzmi: C 094 Napięcie akumulatora < 22V to po użyciu wyżej opisanego przycisku pojawi się tekst o treści: Podnieść pantograf.Stacyjka i przełącznik uruchamiania
Przestawienie pozycji przełącznika uruchamiania i wyboru kierunku jest możliwe dopiero, gdy w stacyjce przekręcimy kluczyk. Spowoduje to odblokowanie tych urządzeń co pozwoli na uruchomienie wagonu.

  Stacyjka

  Stacyjka z kluczykiem


Przełącznik uruchamiania i wyboru kierunku zainstalowany jest przed stacyjką i służy do załączania urządzeń wagonu oraz ustalania kierunku jazdy. Dokładny opis poszczególnych pozycji przełącznika jest umieszczony na poniższym powiększeniu.

  Przełącznik uruchamiania i wyboru kierunku (opis na powiększeniu)

Nastawnik jazdy


Na panelu bocznym (prawym) pulpitu w wagonach z pierwszej i drugiej dostawy znajduje się między innymi sterownik kasowników i informacji trasowej firmy BROSE (zamontowany fabrycznie).

  Sterownik kasowników i informacji trasowej FZG 400


W wagonach trzeciej dostawy zastosowany został polski sterownik produkcji zakładów R&G Mielec Sp. z o. o. typu SRG 3100P. Obsługuje on pracę kasowników, wyświetlaczy oraz głosowe zapowiadanie przystanków.

  Panel systemu informacji pasażerskiej R&G SRG 3100P

  Wyświetlacz urządzenia R&G SRG 3100P


Informacje o przebiegu trasy edytuje się w przystosowanym do tego celu programie komputerowym, a następnie przenosi je zapisane na karcie pamięci i wgrywa do sterownika.

Obecnie w wagonach w miejscu powyższej opianych sterowników informacji pasażerskiej montowane są komputery SIEMENS (TRAPEZE) systemu obszarowego sterowania ruchem (TTSS), odpowiadające za lokalizację pojazdu na trasie, sterowanie informacją pasażerską oraz wyświetlanie motorncizemu informacji o opoźnieniach / nadspeszeniach w stosunku do rozkładu jazdy. Analogicznie jak wcześniej opisane urządzenia odpowiadają one też za pracę kasowników

Komputer systemu TTSS

Ogólny widok stanowiska motorniczego

Każdy wagon tramwajowy wyposażony jest w urządzenie umożliwiające dwukierunkową łączność z Główną Dyspozytornią Ruchu.

Za stanowiskiem motorniczego z prawej strony znajduje się szafa aparatowa.

  Szafa aparatowa za stanowiskiem motorniczego

  Bezpieczniki w szafie aparatowej (opis na pow.)


Na pokrywie pulpitu głównego zainstalowany jest nadajnik podczerwieni krakowskiej firmy ZUE S.A. służący do sterowania zwrotnicami. Wciśnięcie odpowiedniego przycisku na pulpicie powoduje wysłanie sygnału w paśmie podczerwieni i zmianę ustawienia zwrotnicy lub wzbudzenia sygnalizacji.
 

  Nadajnik podczerwieni w pulpicie

  Nadajnik podczerwieni wysunięty z pulpitu

  Nadajnik po wyjęciu z pulpitu


Przyciski sterowania zwrotnicami i wzbudzaniem sygnalizacji (kier. lewy i prawy)