transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Wagon typu 204WrAs > Przestrzeń pasażerska wagonu

Wagon 204WrAs może pomieścić analogicznie jak jego pierwowzór około 105 osób wtym 20 na miejscach siedzących. Wnętrze jest dość przestronne i jasne z powodu zamontowanych dużych okien na na wszystkich ścianach bocznych. W omawianym tramwaju zastosowane zostały wandaloodporne sedzenia pasażerskie kubełkowe z płóciennym wyścieleniem siedziska i oparcia.


Schemat wnętrza - rozmieszczenie siedzeń


Kliknij aby powiększyć    Wnętrze wagonu

Kliknij aby powiększyć    Wnętrze wagonu

Kliknij aby powiększyć    Widok na przestrzeń pasażerską z kabiny

Kliknij aby powiększyć    Siedzenia kubełkowe

Kliknij aby powiększyć    Stanowisko dla wózka


Szyby w oknach są klejone do konstrukcji nadwozia pojazdu. W 7 z 13 bocznych okien zamontowane są uchylne lufciki wentylacyjne. Ich rozmieszczenie przedstawia poniższy rysunek:


Rozmieszczenie lufcików

Kliknij aby powiększyć    Okna 204WrAs - szyby klejone

Kliknij aby powiększyć    Uchylny lufcik


Oprócz uchylnych lufcików przewietrzanie wagonu może być realizowane przez cztery dachowe klapy wywietrznikowe. W porównaniu z typowym wagonem 105Na w dwieścieczwórce jest o jedną kalpę mniej z powodu zainstalowania klimatyzatora w kabinie motorniczego.
W wagonie zamontowano oświetlenie jarzeniowe biegnące w dwóch liniach na długości wagonu.

Kliknij aby powiększyć    Dachowa klapa wywietrznikowa

Kliknij aby powiększyć    Prawy rząd świetlówek


Schemat rozmieszczenia dachowych klap wentylacyjnych i oświetleniaOgrzewanie przestrzeni pasażerskiej zapewniają trzy nagrzewnice tramwajowe, zainstalowane pod siedzeniami i nadmuchujące ciepłe powietrze we wnętrzu tramwaju (ogrzewanie nawiewowe). Nagrzewnice zasilane są napięciem 600 V z sieci trakcyjnej. Ogrzewanie załączane jest przez motorniczego za pośrednictwem przycisków na pulpicie i ma trzy stopnie mocy grzania.

Kliknij aby powiększyć    Nagrzewnica tramwajowa


Schemat rozmieszczenia nagrzewnic pod siedzeniami


W podzłodze wagonu znajduje się pięc pokryw inspekcyjnych służących do serwisowania podzespołów wagonu. Ich rozmieszczenie i funkcję przedstawia poniższy rysunek:


Klapy inspekcyjne w podłodze


Kliknij aby powiększyć    Klapy inspekcyjne (a) 2 wózka

Kliknij aby powiększyć    Klapa inspekcyjna przetwornicy (b)

Kasowniki i informacja trasowa
Wagon 204WrAs wyposażony jest w trzy elektroniczne kasowniki produkcji PIXEL Bydgoszcz Sp. z o. o.. Przystosowane są do kasowania biletów papierowych formatu 35 x 69 mm.


Rozmieszczenie kasowników


Kliknij aby powiększyć    Kasownik


Wewnątrz wagonu, tuż za ścianą oddzielającą kabinę od przedziału pasażerskiego, do sufitu przymocowany jest czerwono-diodowy wyświetlacz trasowy. W wagonie drugim wyświetlacz ten jest przymocowany do sufitu również na początku pojazdu.

Kliknij aby powiększyć    Wyświetlacz diodowy wewnętrzny


Informację trasową zewnętrzną realizują w wagonie sterowniczym dwie tablice diodowe, umożliwiające wyświetlenie numeru linii oraz nazwy końcówki trasy. Jeden wświetlacz zamontowany jest prze dszybą czołową w kabinie motorniczego, drugi natomiast zainstalowany jest w 4 oknie licząc od czoła wagonu. Wagon silnikowy nie posiada wyświetlacza przed tylną szybą, gdyż przewidziany jest do jazdy ukrotnionej (dwuwagonowej).

Kliknij aby powiększyć    Wyświetlacz kierunkowy przedni

Kliknij aby powiększyć    Wyświetlacz kierunkowy boczny


W wagonie doczepnym tablica diodowa umożliwiająca wyświetlenie numeru linii i nazwy końcówki jest tylko jedna i umieszczona jest w 4 oknie licząc odczoła wagonu. Przed tylną szybą zainstalowany jest natomiast wyświetlacz, informujący o numerze linii.

Pracą kasowników i tablic informacyjnych steruje sterownik zainstalowany na pulpicie motorniczego.

Kliknij aby powiększyć    Sterownik informacji pasażerskiej i ksownikówNa tylnym pomoście wagonu znajduje się szafa aparatowa z tablicą bezpiecznikową baterii akumulatorów oraz regulatorami ich ładowania. W szafie tej znajdują się rónież odłączniki baterii akumulatorów wagonu silnikowego i doczepy czynnej.

Kliknij aby powiększyć    Tylna szafa aparatowa


Więcej informacji na temat baterii akumulatorów, ich ładowania i załączania jest w dziale "budowa wagonu".