transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Wagon typu 105N/Na > Rozruch i jazda na wybiegu

1) Rozruch
Rozruch w wagonach 105Na odbywa się samoczynnie. Motorniczy wciskając przycisk nożny nastawnika jazdy reguluje przyspieszenie roruchu sterując rezystancją w obwodzie głównym. Prąd rozruchowy dostosowywany jest do aktualnego obciążenia silników przez PSR, czyli Przekaźnik Samoczynnego Rozruchu. Motorniczy wciskając nastawnik jazdy wzbudza pracę PSR który odpowiednio przeprowadza rozruch za pośrednictwem wielostopniowego, komutatorowego rozrusznika bębnowego (opisany w rozdziale "Budowa wagonu"). PSR wpływając na pracę silniczka pilotującego powoduje obracanie krzyżaka w rozruszniku, którego rolki odłączają kolejne oporniki rozruchowe. Prędkość obrotowa krzyżaka jest tak dobierana przez PSR, aby silniki trakcyjne otrzymywały mniej więcej jednakową wartość prądu podczas trwania rozruchu. Umożliwia to płynną jazdę wagonu.
PSR reguluje zarówno rozruch, jak również hamowanie i jazdę z rozpędu zgodnie z poczynaniami motorniczego, który dostosowuje stopień przyspieszania i hamowania za pośrednictwem stopnia naciśniecia danego przycisku sterującego.
Przekaźnik Samoczynnego Rozruchu PSR to urządzenie mechaniczne działające na zasadzie wibracji styków. Głównymi jego elementami są cewki elektryczne takie jak: cewka prądowa, cewka regulacyjna, cewka wibracyjna styków, cewka wybiegowa.
W wagonach przechodzących naprawy główne mechaniczny PSR zastępuje się urządzeniem elektronicznym o nazwie Przekaźnik Elektronicznego Rozruchu - PER.

Kliknij aby powiększyć   
Przekaźnik Samoczynnego Rozruchu (mechaniczny)


Kliknij aby powiększyć   
Przekaźnik Elektronicznego RozruchuRozrusznik bębnowy (opis na powiększeniu)


FILM - działanie rozrusznika pdoczas jazdy i hamowania na przykładzie wagonu PCC


Podział rozruchy na fazy
W pierwszej fazie grupy silników i połączone są szeregowo, a w drugiej fazie dwie szeregowe grupy silników grupy połączone są równolegle. Przy połączeniu szeregowym uzyskuje się większy moment, natomiast przy połączeniu równoległym większe przyspieszenie. Obydwu fazom przypisane są oporniki rozruchowe, które w miarę przyspieszania są odłączane przez przez obracający się krzyżak stykający odpowiednie kolejne styki na obwodzie bębna rezystancji głównej rozrusznika bębnowego.
Po odłączeniu wszystkich oporników rozruchowych przy szeregowym połączeniu grup silników (krzyżak rozrusznika na 25 styku) następuje przejście na pozycję równoległą, czyli połączenie równoległe grup silników i w miarę przyspieszania wyłączanie kolejnych oporników rozruchowych pozycji równoległej (krzyżak rozrusznika na 78 styku).
Po odłączeniu wszystkich oporników rozruchowych przy równoległym połączeniu grup silników tramwaj porusza się na pozycji równoległej bezoporowej (silniki trakcyjne są bezpośrednio z sieci trakcyjnej bez obniżania wartości prądu na opornikach). Tramwaj wtedy porusza się z prędkością około 30 km/h.
W dalszej części rozruchu (styki 79-99) obracający się krzyżak załącza kolejno 4 stopnie zmniejszania strumienia magetycznego uzwojeń stojanów silników trakcyjnych (osłabianie wzbudzania). Zmniejszanie strumienia magnetycznego potocznie zwane jest bocznikowaniem i realizowane jest przez boczniki indukcyjne. Bocznikowanie polega na wyłączeniu z obwodu głównego części uzwojenia stojanów silników trakcyjnych w wyniku czego następuje zmniejszenie strumienia magnetycznego uzwojeń stojanów silników trakcyjnych przez co zwiększa się prędkość obrotowa wirników. Tramwaj uzyskuje wtedy mały moment obrotowy lecz duże przyspieszenie.

Kliknij aby powiększyć   
Skrzynia bocznika indukcyjnego


Obwód główny wagonu 105N/Na zabezpieczony jest przed zbyt dużym prądem poprzez stycznik liniowy typu SUT-300. W momencie gdy prąd trakcyjny przekroczy nastawioną wartość prądu (600-700 A) stycznik rozłączy układ i rozruch trzeba będzie zacząć od początku.

Kliknij aby powiększyć   
Stycznik liniowy SUT-300


Działanie stycznika liniowego poznajemy po charakterystycznym "strzale" (i czasem błysku pod wagonem) w momencie wciśnięcia przycisku nastawnika jazdy oraz w momencie jego puszczenia. Przy wciśnięciu stycznik załącza obwód i umożliwia rozruch tramwaju. Gdy przycisk nożny zostanie zwolniony stycznik rozłącza obwód i następuje jazda na wybiegu lub hamowanie w zależności od "poleceń" motorniczego.
Czasem w modernizowanych wagonach zastępuje się styczniki liniowe wyłącznikami szybkimi.

Kliknij aby powiększyć   
Wyłącznik szybki na dachu wagonu
Jazda na wybiegu
W wagonach 105N/Na podczas jazdy, gdy motorniczy nie załącza rozruchu Przekaźnik Samoczynnego Rozruchu, który jak wiemy steruje rozrusznikiem dostosowuje położenie krzyżaka zwierającego styki oporników rozruchowych w rozruszniku do aktualnej prędkości odpowiadającej danej pozycji rozruchowej, tak aby w każdej chwili była możliwość płynnego przejścia z fazy wybiegu w fazę rozruchu lub hamowania elektrodynamicznego. Jeździe na wybiegu towarzyszy niewielkie obce wzbudzanie silników trakcyjnych z baterii akumulatorów.
Za dostosowywanie pozycji krzyżaka przy jeździe wybiegowej jest odpowiedzialny między innymi układ rezystancji wybiegowej, który znajduje się w pierwszym bębnie rozrusznika licząc od środka.Zanik rozruchu lub hamowania
Jeżeli wystąpi zanik rozruchu lub hamowania na pulpicie motorniczego zgaśnie kontrolka "jazda" i zapali się kontrolka "problemy jazdy" oraz zaświecą się ciągle boczne kierunkowskazy wagonu. Przy zaniku hamowania będzie się tak działo tylko w wagonie, w którym zanikło hamowanie, natomiast pozostałe wagony będą pracować normalnie.
Przy zaniku rozruchu po wciśnięciu przycisku nastawnika jazdy zapalą się kierunkowskazy we wszystkich wagonach mimo, że tylko jeden jest uszkodzony, ponieważ zanik rozruchu w jednym wagonie nie pozwala na rozruch pozostałych.
Po puszczeniu przycisku nastawnika jazdy kierunkowskazy wagonów sprawnych zgasną i będą się świecić tylko kierunkowskazy wagonu, w którym zanikł rozruch.

Przyczyną zaniku rozruchu może być np.:
- awaria układu napędowego,
- otwarte drzwi (gdy załączona jest blokada jazdy na czas otwarcia drzwi).