transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Układy Automatyki Bezpieczeństwa Jazdy > Urządzenia kontroli czujności i SHP

1) Czuwak Aktywny i SHP
Na sieci PKP PLK stosuje się taborowe (pojazdowe) urządzenia kontrolujące czujność maszynisty. Są nimi:
1. SHP (Samoczynne Hamowanie Pociągu), które należy do urządzeń systemu jednopunktowego i nieuzależnionego od wskazań semaforów. Urządzenie SHP składa się z części pojazdowej (generator SHP oraz czujnik pojazdowy, tzw. ELM) oraz części przytorowej (rezonator torowy, tzw. ELM torowy). W/w urządzenia dostrojone są do częstotliwości 1000Hz. Zasada działania SHP polega na zjawisku rezonansu elektromagnetycznego, powstającego w chwili przejechania pojazdu trakcyjnego wyposażonego w czujnik ELM nad rezonatorem torowym. Rezonans powoduje powstanie krótkiego impulsu, który zostaje wzmocniony, a następnie wyzwala zespół przekaźników elektronicznych sterujących sygnalizacją świetlną (lampka na pulpicie) oraz sygnalizacją dźwiękową (buczek) i elektrozaworem pneumatycznym (nagłe hamowanie).
W praktyce, działanie SHP przedstawia się następująco: po przejechaniu czujnika ELM nad rezonatorem torowym, zapala się lampka "SHP" na pulpicie maszynisty (świeci światłem ciągłym), następnie po około 2.1 - 2.6 s zadziała sygnalizacja dźwiękowa, a po czasie 4.1 - 4.6s następuje nagłe hamowanie pojazdu trakcyjnego.
Rezonatory torowe umieszcza się 200m przed tarczą ostrzegawczą oraz przy semaforach wyjazdowych lub grupowych w celu kontroli czujności maszynisty.

2. CA (Czuwak Aktywny) jest niezależnym urządzeniem kontrolującym czujność maszynisty. Dodatkowo działanie czuwaka uzależnione jest od prędkości pojazdu trakcyjnego (czuwak współpracuje z prędkościomierzem wskazującym). I tak, dla prędkości poniżej 10% prędkości maksymalnej pojazdu trakcyjnego, czuwak przechodzi w "tryb samokasowania", często nazywanym też trybem "postojowym", który trwa ok. 16s i nie jest sygnalizowany. Gdy pojazd trakcyjny porusza się z prędkością większą niż 10% prędkości maksymalnej (np. stacza się) po max. 16s czuwak wzbudzi się (miga lapmpka "CA" na pulpicie), następnie po ok. 3s zadziała buczek, a po następnych 2s nastąpi nagłe hamowanie pojazdu, oczywiście, gdy maszynista nie wykaże czujności. Jeżeli maszynista wykaże się dostateczną czujnością to przy prędkości powyżej 10% prędkości maksymalnej czuwak przechodzi w tryb "jazdy", a czujność maszynisty sprawdzana jest w równych odstępach, co ok. 60 sekund (miga lampka "CA", po ok. 3s zadziała buczek, a po następnych 2s nastąpi nagłe hamowanie pojazdu, gdy maszynista nie wykaże czujności).

Dodatkowo, dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów trakcyjnych stosuje się układ RADIO-STOP nazywany również układem RADIO-ALARM. Urządzenie zespolone jest z radiotelefonem pociągowym. Odebranie sygnału ALARM powoduje natychmiastowe wdrożenie nagłego hamowania pojazdu znajdującego się w strefie odbioru sygnału (wydzielony kanał łączności radiowej o wysokim priorytecie).

Kliknij aby powiększyć    Rezonator torowy - ELM (produkcji ABB)

Kliknij aby powiększyć    Tabliczka znamionowa rezonatora ELM


Kliknij aby powiększyć    Rezonator torowy - ELM (produkcji KOMBUD)

Kliknij aby powiększyć    Tabliczka znamionowa rezonatora ELM


Kliknij aby powiększyć    Czujnik ELM pojazdu trakcyjnego

Kliknij aby powiększyć    Czujnik ELM (od spodu)

Kliknij aby powiększyć    Przycisk kasowania CA i SHP na pulpicie

Kliknij aby powiększyć    Lampki sygnalizacyjne CA i SHP na pulpicie

Kliknij aby powiększyć     Kliknij aby powiększyć    
Moduły z urządzeniami CA / SHP (prod. Bombardier)
2) Rozmieszczanie urządzeń punktowego oddziaływania
1. Urządzenia torowe punktowego oddziaływania kontrolujące tylko czujność maszynisty umieszcza się przed tarczami ostrzegawczymi i semaforami spełniającymi również funkcję tarczy ostrzegawczej oraz przed tarczami przejazdowymi według następujących zasad:
1) urządzenia odnoszące się do sygnalizatorów ustawionych na szlakach. w tym również do semaforów wjazdowych i tarcz przejazdowych umieszcza się w odległości 200m (+-5m) przed sygnalizatorem;
2) w obrębie stacji i innych posterunków ruchu urządzenia torowe umieszcza się na wysokości (+-5m) semaforów, jeżeli spełniają one również funkcję tarczy ostrzegawczej; w przypadku zastosowania semaforów grupowych wyjazdowych na szlak z sbl urządzenia torowe punktowego oddziaływania umieszcza się na wysokości tych semaforów.

2. W przypadku, gdy na posterunku ruchu przy torze niewłaściwym nie ma semafora wjazdowego to urządzenia torowe punktowego oddziaływania należy również stosować, umieszczając je w odległości 200m (+-5m) od miejsca przypuszczalnego ustawienia semafora i odnoszącej się do niego tarczy ostrzegawczej.

3. Jeżeli warunki lokalne uniemożliwiają zabudowanie urządzeń torowych punktowego oddziaływania zgodnie z zasadą określoną w ust. 1 punkt 1, wówczas za zgodą naczelnego dyrektora okręgu kolei państwowych można zabudować je w odległości mniejszej lub większej od wymaganej.

4. Urządzenia punktowego oddziaływania można umieszczać przed miejscem niebezpiecznym w odległości drogi hamowania w celu skontrolowania czujności maszynisty lub ograniczenia prędkości jazdy.

5. Jeżeli odległość między kolejnymi urządzeniami punktowego oddziaływania, kontrolującymi czujność maszynisty wynosi więcej niż 10km należy zainstalować dodatkowe urządzenia w miejscu dogodnym do utrzymania np. w pobliżu przejazdu kolejowego, przystanku osobowego itp.

6. Urządzenia torowe punktowego oddziaływania kontrolujące prędkość pojazdu umieszcza się w sposób wynikający z zasad działania systemu oraz z konstrukcji urządzeń.