transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Tabor kolejowy na Węgrzech > Lokomotywy elektryczne

Lokomotywy elektryczne liniowe V43 i V63:

  V43 1078

  V43 1142

  V43 1150

  V43 1226

  V43 1237

  V43 1298

  V43 1301

  V43 1314

  V43 1364

  V43 1369

  V43 1374

  V43 2277

  V43 2300

  V63 023

  V63 048

  V63 151

  V63 152
Lokomotywy elektryczne liniowe SIEMENS:

  SIEMENS 1047 001 1

  SIEMENS 1047 007 8

  SIEMENS 1047 007 8

  SIEMENS 1047 010 2
Lokomotywy elektryczne manewrowe Ganz V46:

  V46 002

  V46 003

  V46 008

  V46 017

  V46 017

  V46 058