transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Posterunki zapowiadawcze > Opis stacji kolejowych i posterunków

Stacja kolejowa to posterunek ruchu zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy. Na stacji pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się, zmieniać kierunek jazdy itp. Na stacjach może być też prowadzona praca manewrowa i rozrządowa.

Podział stacji

Posterunki techniczne na stacjach

Podział torów na stacji