transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Linie kolejowe i punkty eksploatacyjne > Punkty eksploatacyjne

Zadaniem transportu kolejowego jest przewożenie towarów i ludzi. Aby takie przewozy mogły być prawidłowo realizowane muszą być spełnione dwie podstawowe grupy czynności:

1. prowadzenie ruchu pociągów na trasach oraz praca manewrowa - te zadania realizują posterunki ruchu:

Posterunki ruchu


2. ekspedycja i przyjmowanie pasażerów i towarów na wyznaczonych odcinkach tras kolejowych; te zadania realizują punkty ekspedycyjne:

Punkty ekspedycyjne (handlowe)