transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Linie kolejowe i punkty eksploatacyjne > Punkty eksploatacyjne

Dla zapewnienia sprawnego przewozu towarów i ludzi w transporcie kolejowym muszą być spełnione dwie podstawowe grupy czynności:

1. prowadzenie ruchu pociągów na trasach oraz praca manewrowa - te zadania realizowane są przez posterunki ruchu:

Posterunki ruchu


2. ekspedycja i przyjmowanie pasażerów i towarów na wyznaczonych odcinkach tras kolejowych - za te zadania odpowiadają punkty ekspedycyjne:

Punkty ekspedycyjne (handlowe)