transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Posterunki ruchu > Posterunki zapowiadawcze

Posterunki zapowiadawcze charakteryzują się tym, że oprócz podstawowej roli jaką jest regulowanie następstwa pociągów, mają możliwość ustawiania kolejności ich wyprawiania na przyległy do posterunku zapowiadawczego tor szlakowy. Wiąże się to z wyposażeniem posterunku zapowiadawczego w zespół torów, umożliwiający przebywanie na nich minimum dwóch pociągów.
Posterunkami zapowiadawczymi są stacje i posterunki odgałęźne.

Na stacjach znajdują się posterunki techniczne, które służą do sprawnego kierowania ruchem pociągów i pracy manewrowej na stacji i innych posterunkach ruchu. W zależności od pełnionej funkcji posterunki techniczne dzielą się na posterunki nastawcze, czyli nastawnie oraz posterunki dyspozytorskie, do których należą posterunki dyspozytorów stacyjnych, dyżurnych ruchu peronowych, dyżurnych ruchu manewrowych oraz starszych ustawiaczy.


  Opis stacji kolejowych i posterunkówPosterunki odgałęźne lokalizowane są w miejscach:
- odgałęzień linii lub łącznicy,
- przy przejściu ze szlaku dwutorowego w jednotorowy i na odwrót
- gdzie następuje połączenie np. przejściem zwrotnicowym torów głównych na szlaku.

Posterunki odgałęźne służą do kierowania pociągów w odpowiednich kierunkach zgodnie z rozkładem jazdy i jak stacje biorą udział w zapowiadaniu wszystkich pociągów.

Kliknij aby powiększyć    Wizualizacja układu torowego posterunku odg.