transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Drogi kolejowe > Wykolejnice i żeberka ochronne

1) Wykolejnice:
Wykolejnice to elementy stalowe montowane na szynach torów z reguły przy rozjazdach. Służąone do zabezpieczenia torów przebiegowych przed najechaniem na odbywającą się jazdę pociągową,luzem odstawionego taboru na torach bocznych.
Stosuje się je również do zabezpieczenia przed zbiegnięciem taboru z rejonu zamkniętych (prywatnych) bocznic w kierunku innych torów bocznych.

Kliknij aby powiększyć    Wykolejnica na szynie


Kształt głównego elementu wykolejnicy, czyli belki wykolejającej jest taki, że koło jezdne po najechaniu zostaje zepchnięte na bok (obrzeże wyjeżdża ponad główkę szyny).

Kliknij aby powiększyć    Kształt belki wykolejającej


W celu umożliwienia przejazdu taboru przez tor, na którym jest wykolejnica zdejmuje się ją z szyny.
Zdejmowanie wykolejnic realizowane jest poprzez obrócenie belki wykolejające przez napędy analogiczne jak te zwrotnicowe (ręczne, mechaniczne scentralizowane, automatyczne) lecz z przyczyn oczywistych nie wyposażone w cięgna kontroli docisku iglic.

Kliknij aby powiększyć    Wykolejnica z napędem automatycznym

Kliknij aby powiększyć    Cięgna napędowe (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć    Wykolejnica zdjęta z toru


Przy wykolejnicach stosuje się wskaźniki sygnałowe informujące o położeniu wykolejnicy (sygnały zamknięcia toru). Obrót wskaźnika realizowany jest poprzez układ dźwigniowy na skutek ruchu belki wykolejającej.
Występują sytuacje zastosowania dwóch wykolejnic sterowanych jednym napędem.


Sygnały na wykolejnicy


Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć    
Wskaźnik na wykolejnicyWykolejnice nie mogą być stosowane na torach, po których realizowane są przebiegi pociągowe oraz na torach przebiegowych i trakcyjnych (dotyczy torów na terenach lokomotywowni i innych torów bocznych, gdzie odstawia się lokomotywy).

2) Żeberka ochronne:
Żeberko ochronne to tor specjalnego przeznaczenia zakończony kozłem oporowym służący do zabezpieczenia drogi przebiegu dla pociągów od najechania z boku przez inne pociągi lub tabor kolejowy.
Żeberko ochronne może równocześnie pełnić rolę toru ładunkowego, magazynowego i każdego innego toru bocznego.


Schemat sytuacji z zastosowaniem
żeberka ochronnego lub wykolejnicy
Na rysunku 1 jest przedstawiona jest typowa zwrotnica ochronna (13), tzw. zwrotnica warunkowa, której położenie ochrania jeden z przebiegów. Jeśli jest tylko układ ze zwrotnicą warunkową, możliwy jest tylko jeden przebieg pociągowy (A lub B).
Jeśli będzie dodatkowo wykolejnica (Wk1) lub żeberko ochronne z rozjazdem 101, możliwe są równoczesne dwa przebiegi (A i B).


Ochrona boczna przebiegów pociągowych