transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Stacje kolejowe > Rodzaje torów na stacjach

Stacje kolejowe wpisane są w całokształt infrastruktury kolejowej. Rozpatrując ten aspekt od strony torów kolejowych to tory dzieli się na dwie podstawowe grupy: tory szlakowe, czyli te realizujące przewozy pomiędzy stacjami (posterunkami zapowiadawczymi) oraz tory stacyjne, czyli te znajdujące się w obrębie stacji.


Granica między torami stacyjnymi i szlakowymi


Tory stacyjne ze względu na przeznaczenie dzielą się na tory główne zasadnicze, tory główne dodatkowe, tory boczne i tory specjalnego przeznaczenia.

a) tory główne zasadnicze i główne dodatkowe - te pierwsze są przedłużeniem torów szlakowych i mogą być wykorzystywane do realizacji przyjazdów i wyjazdów pociągów, natomiast tory główne dodatkowe służą do realizacji przyjazdów i odjazdów pociągów,

b) tory boczne - to wszystkie pozostałe tory stacyjne, po których mogą być prowadzone tylko jazdy manewrowe. Wśród nich wyliczyć można tory: zestawcze, wyciągowe, rozrządowe, postojowe, ładunkowe, odstawcze, bocznicowe itp.

c) tory specjalnego przeznaczenia, którymi są żeberka ochronne, tory dojazdowe do bocznic, tory bocznicowe, tory ładowni i stacji zamkniętych dla potrzeb technicznych, jak również bocznice na szlakuPrzykładowy schemat stacji pośredniej


Na poniższym schemacie zobacz przykładowe przebiegi na wyżej pokazanej stacji (przejazd składu z toru ładowni na tor główny zasadniczy i wyjazd na szlak).


Przykładowe przebiegi na wyżej pokazanej stacjiPrzykładowy schemat stacji węzłowej (układ widłowy szlaków)Przykład stacji pośredniej linii jednotorowej
z jednym torem bocznym ładunkowym, wyposażonej
w mechaniczne scentralizowane urządzenia SRK,
z sygnalizacją kształtową