transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Stacje kolejowe > Podział stacji

1) Ze względu na rodzaj przewozów rozróżnia się stacje:

a) osobowe, czyli takie na których odbywa się ruch podróżnych i wymiana pasażerska. Stacje osobowe przystosowane są do odprawy podróżnych - posiadają kasy biletowe i informację oraz umożliwiają na przykład ekspedycję przesyłek pocztowych (konduktorskich), bagażowych itp.,

    Stacja osobowa - Warszawa Wileńskab) towarowe, czyli takie na których odbywa się obsługa ruchu towarowego z uwzględnieniem odprawy i przyjmowania przesyłek towarowych,

    Stacja towarowa - Kraków Prokocimc) osobowe - towarowe, czyli takie które spełniają wymagania zarówno stacji osobowych (obsługa podróżnych) oraz stacji towarowych (obsługa przesyłek towarowych). Ten typ stacji jest najbardziej popularnym, gdyż w jednym miejscu realizowane są jednocześnie dwie usługi przewozowe.

    Stacja osobowo-towarowa - Chabówka
2) Ze względu na położenie rozróżnia się stacje:

a) węzłowe, czyli takie na których spotykają się minimum trzy szlaki kolejowe; stacje takie mogą mieć układ torów widłowy (szlaki kolejowe przechodzą z kilku w jeden danego kierunku), krzyżowy (szlaki krzyżują się na stacji) oraz z połączonymi obydwoma układami torów,


Przykłady układu szlaków na stacjach węzłowychb) krańcowe, czyli te występujące na na początku lub końcu linii kolejowej i najczęściej takie stacje mają czołowy układ torów,

    Stacja krańcowa z czołowym układem torów (Budapest Nyugati)
c) pośrednie, występujące między stacjami węzłowymi, krańcowymi lub pomiędzy stacją węzłową, a krańcową; stacje pośrednie mają najczęściej układ torów przechodni.

Do stacji pośrednich zalicza się również mijanki, czyli stacje, na których wykonywany jest najmniejszy zakres ruchowy. Służą one na linii jednotorowej do krzyżowania i wyprzedzania się pociągów, a na linii dwutorowej do wyprzedzania się pociągów.


Schemat przykładowych mijanek


    Stacja mijankowa - Jordanów

3) Ze względu na wykonywaną pracę techniczno - ruchową rozróżnia się stacje:

a) rozrządowe, które często posiadają górkę rozrządową i służą do do rozrządzania i zestawiania pociągów towarowych,


b) ładunkowe i przeładunkowe, na tych pierwszych odbywa się nadawanie (ładowanie) i odbieranie (rozładowywanie) przesyłek towarowych np. z pojazdów drogowych, statków magazynów na wagony i odwrotnie; stacje przeładunkowe służą do przeładunku towarów z jednych pociągów na drugie w transporcie międzynarodowym w sytuacji zmiany szerokości toru na granicy (np. PL / państwa b. ZSRR).


c) postojowe, czyli miejsca gdzie stacjonują składy pociągów pasażerskich (czasem też pojazdów trakcyjnych); tam prowadzone są ich naprawy, mycie, zaopatrywanie w środki potrzebne do realizacji przewozu (woda, gaz, pościel, środki sanitarne, itp). Na stacjach postojowych realizowane jest też zestawianie składów pasażerskich, które następnie są wyprawiane na perony stacyjne.

   Stacja postojowa