transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Punkty eksploatacyjne > Punkty eksploatacyjne

Punkty ekspedycyjne zwane też handlowymi to miejsca, których zadaniem jest realizacja odpraw i przyjmowania pasażerów i towarów. Punkty handlowe klasyfikuje się pod względem taryfowym i technologicznym. Za przewóz pasażerów lub towarów pobierana jest opłata zgodna z taryfą przewozową. Punkty handlowe są ujęte w ramach wykazów odległości taryfowych na podstawie których ustalany jest koszt wykonania usługi przewozowej oraz zakresu tej usługi.
Punktami ekspedycyjnymi są:
- przystanki osobowe,
- ładownie,
- bocznice.

1) Przystanek osobowy
To samoistny element infrastruktury kolejowej, który musi być osygnalizowany wskaźnikami W16 i W4, gdzie gdzie zgodnie z rozkładem jazdy zatrzymują się pociągi osobowe.

Kliknij aby powiększyć   
Wskaźnik W16

Oznacza, że za wskaźnikiem w odległości drogi hamowania znajduje się przystanek osobowy.

Kliknij aby powiększyć   
Wskaźnik W4

Oznacza miejsce zatrzymania się czoła pociągu. Ustawia się na stacjach i przystankach osobowych.Schemat rozmieszczania wskaźników W4 i W16 (przykłady)
I - szlak jednotorowy z niezależnymi peronami
II - szlak dwutorowy przystosowany do ruchu jednokierunkowego i dwukierunkowego (blokada liniowa jedno i dwukierunkowa)
III - szlak dwukierunkowy ze wspólnym peronem
lh - droga hamowania określona dla danej linii

 
Wskaźniki W16 na linii dwutorowej przystosowanej do ruchu dwukierunkowego po każdym torze (IIb)

Wymaganiem dla istnienia przystanku osobowego jest wyznaczenie (wybudowanie) na nim peronu / peronów, na których prowadzona jest wymiana pasażerska z zapewnieniem bezpieczeństwa podróżnych.
Przystanki osobowe mogą być wyposażone w budynek przystankowy (dworzec) z kasą biletową, poczekalnią itp.

 
Hol budynku przystanku w Międzyzdrojach


Przystanki zasadniczo nie są wyposażone w semafory. Fakt, że czasem na początku przystanku znajduje się semafor wynika tylko z tego, że szlak jest podzielony na odstępy, których rozdzielnikami są semafory odstępowe (samoczynne lub półsamoczynne).
Semafory odstępowe ustawia się zawsze na początku przystanku, by zatrzymany pod nimi pociąg znalazł się w całości na peronie.

Kliknij aby powiększyć   
Przystanek osobowy z semaforem odstępowym SBL


Gdy przystanek zlokalizowany jest w miejscu, gdzie następuje krzyżowanie szlaku kolejowego z drogą kołową i zastosowany jest tam przejazd kategorii A, to w budynku przystanku lub obok niego może mieć miejsce posterunek dróżnika przejazdowego.

Według Ustawy o transporcie kolejowym (zobacz) przystanek osobowy może być nazywany "stacją pasażerską", czyli obiektem infrastruktury usługowej, obejmującej dworzec wraz z infrastrukturą, umożliwiającą pasażerom dostęp do peronu. Należy jednak pamietać, że nazywanie przystanku osobowego określeniem "stacja" jest nieprawidłowe, gdyż stacją kolejową według definicji jest posterunek ruchu zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy. Na stacji pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się, zmieniać kierunek jazdy itp. Na stacjach może być też prowadzona praca manewrowa i rozrządowa. Zobacz opis stacji - tutaj.2) Ładownia publiczna
To ogólnodostępny tor (lub tory), który jest odgałęziony od toru szlakowego, przeznaczony do wyładunku i załadunku wagonów towarowych. Ładownie podlegają pod przynależne im stacje opiekuńcze, które są odpowiedzialne za prowadzone na nich sprawy techniczno-ruchowe i handlowe.3) Bocznica
To droga kolejowa połączona z linią kolejową i służąca do załadunku i wyładunku wagonów lub wykonywania czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych albo też postoju pojazdów kolejowych oraz przemieszania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej. W skład bocznicy kolejowej wchodzą również urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz inne urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu, które są na niej zlokalizowane.
Bocznice nadzorują posterunki bocznicowe lub pomocnicze (zobacz opis posterunków ruchu - tutaj).

 
Bocznica zaplecza utrzymania taboru ŁKA