transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Punkty eksploatacyjne > Posterunki ruchu

Zadaniem posterunków ruchu jest sprawne prowadzenie pociągów zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich przejazdu.
Posterunki te dzielą się na dwie podstawowe grupy: następcze i pomocnicze.


Schemat podziału posterunków ruchuPrzykładowe sytuacje lokalizacji posterunków ruchu
A - posterunki zapowiadawcze (np. stacje)
B - posterunki odgałęźne
C - posterunki bocznicowe
D - posterunki odstępowe
E - posterunki pomocnicze1) Posterunki następcze wykorzystywane są do regulacji następstwa jazdy pociągów w ten sposób, że pozwalają na przejazd lub odjazd pociągu tylko wówczas, gdy tor przyległego odstępu lub szlaku do tego posterunku jest wolny. Wszystkie posterunki następcze wyposażone są w semafory półsamoczynne.
Posterunki następcze dzielą się na posterunki zapowiadawcze, odstępowe i bocznicowe:

Posterunki zapowiadawcze (stacje i posterunki odgałęźne)

Posterunki odstępowe

Posterunki bocznicowe


2) Posterunki pomocnicze są to posterunki zlokalizowane na szlaku przy odgałęzieniu bocznicy, tylko w celu umożliwienia wjazdu pociągu na bocznicę i zgłoszenia, że szlak jest wolny oraz wyjazdu pociągu z bocznicy. Posterunek pomocniczy nie jest wyposażony w semafory i bierze udział w zapowiadaniu tylko pociągów obsługujących bocznicę.