transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Punkty eksploatacyjne > Posterunki ruchu

Zadaniem posterunków ruchu jest sprawne prowadzenie pociągów zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich przejazdu.
Posterunki te dzielą się na dwie podstawowe grupy: następcze i pomocnicze.


Schemat posterunków ruchuPrzykładowe sytuacje lokalizacji posterunków ruchu1) Posterunki następcze służą do regulacji następstwa jazdy pociągów w ten sposób, że pozwala na przejazd lub odjazd pociągu tylko wówczas, gdy tor przyległego odstępu lub szlaku do tego posterunku jest wolny. Wszystkie posterunki następcze (wraz z poniższymi odmianami) wyposażone są w semafory.
Posterunki następcze dzielą się na posterunki zapowiadawcze, odstępowe i bocznicowe:

Posterunki zapowiadawcze (stacje i posterunki odgałęźne)

Posterunki odstępowe

Posterunki bocznicowe


2) Posterunki pomocnicze są to posterunki urządzone na szlaku przy odgałęzieniu bocznicy, tylko w celu umożliwienia wjazdu pociągu na bocznicę i zgłoszenia, że szlak jest wolny, względnie wyjazdu pociągu z bocznicy. Posterunek pomocniczy nie jest wyposażony w semafory i bierze udział w zapowiadaniu tylko pociągów obsługujących bocznicę.