transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Układy i urządzenia hamulcowe > Masy hamujące

MASA HAMUJĄCA to umowna wartość umożliwiająca określenie wymaganej ilości czynnych hamulców składzie pociągu, które zapewnią odpowiednie parametry hamowania zgodne z wymaganiami linii, na której dany skład się porusza.
Masy hamujące poszczególnych pojazdów podane są na nadwoziach pojazdów lub na ich tablicach przestawczych hamulca (próżny / ładowny).


Przykładowy wykaz mas hamujących na nadwoziu wagonu
1 - system hamulca
2 - nastawy hamulca
3 - masa hamująca dla nastawy G (hamulec towarowy - wolnodziałający)
4 - masa hamująca dla nastawy P (hamulec osobowy - szybkodziałający)
5 - masa hamująca dla nastawy R (hamulec pośpieszny - szybkodziałający - wysoki stopień hamowania - rapid)

Kliknij aby powiększyć    
Oznaczenie mas hamujących na tablicy przestawczej rodzaju hamulca (opis na powiększeniu)


RZECZYWISTA MASA HAMUJĄCA to suma mas hamujących poszczególnych pojazdów składu pociągu z włączonymi hamulcami:
- znajdujących się w składzie pociągu – dla pociągów jadących z prędkością nie większą niż 120 km/h,
- znajdujących się w pociągu – dla pociągów jadących z prędkością większa niż 120 km/h oraz dla pociągów o masie pociągu mniejszej od 200 t.

MASA OGÓLNA POCIĄGU to suma mas pojazdów kolejowych (z ładunkiem) przy czym:
- dla pociągu kursującego z prędkością do 120 km/h jest to suma mas wszystkich pojazdów kolejowych bez czynnego pojazdu trakcyjnego,
- dla pociągu kursującego z prędkością większą niż 120 km/h oraz dla pociągów o masie składu pociągu mniejszej od 200 t jest to suma mas wszystkich pojazdów kolejowych wraz z czynnym pojazdem trakcyjnym. W przypadku zespołów trakcyjnych lub wagonów silnikowych masa ogólna składu pociągu równa się masie tej jednostki.

WYMAGANY PROCENT MASY HAMUJĄCEJ jest podany dla danych linii kolejowych w postaci tablic hamowności (służbowy rozkład jazdy, instrukcja Ir-1) i jest uzależniony od:
- wymaganej długości drogi hamowania na danym odcinku,
- największego pochylenia linii,
- największej dopuszczalnej prędkości,
- sposobu hamowania (hamulec szybkodziałający / wolnodziałający).

Kliknij tutaj i zobacz tabele wymaganego procentu masy hamującej wg Instrukcji Ir-1- dodatki do Instrukcji - od str. 300, obowiązującej na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

RZECZYWISTY PROCENT MASY HAMUJĄCEJ POCIĄGU oblicza się ze wzoru:


Wzór na obliczanie rzeczywistego % masy hamującej
hr - rzeczywisty % masy hamującej
Gr - rzeczywista masa hamująca (suma mas hamujacych)
Gs - masa ogólna pociągu

Rzeczywisty procent masy hamującej musi być większy lub co najmniej równy wartości wymaganego procentu hamującego.

Jeżeli pociąg nie ma wymaganego PROCENTU MASY HAMUJĄCEJ to należy:

- zmniejszyć jego prędkość rozkładową
lub
- zmniejszyć masę brutto składu
lub
- włączyć do składu pociągu pojazdy z czynnym hamulcem.