transportszynowy.pl

najobszerniejsze centrum wiedzy o transporcie szynowym po polsku

Ruch kolejowy > Sygnalizacja kolejowa

Ogólne informacje o sygnalizatorach przytorowych

Budowa i zasilanie sygnalizatorów świetlnych

Semafory kształtowe

Semafory świetlne

Sygnalizatory powtarzające

Tarcze ostrzegawcze

Następstwo sygnałów na sygnalizatorach pociągowych

Tarcze ostrzegawcze przejazdowe

Tarcze rozrządowe

Tarcze manewrowe

Sygnały zatrzymania i zmniejszenia prędkości podawane przenośnymi tarczami

Sygnały zamknięcia toru

Sygnały podawane przez uprawniony personel (ręczne, dźwiękowe)

Wskaźniki przytorowe ogólnoeksploatacyjne

Wskaźniki zwrotnicowe

Wskaźniki na liniach zelektryfikowanych

Wskaźniki stosowane do prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS


Opis sygnalizacji kolejowej powstał na podstawie przepisów:
- Ie-1 (E1) "Instrukcja sygnalizacji" - zobacz instrukcję,
- Ie-4 (WTB-E10) "Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym" - zobacz instrukcję,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444) z późniejszymi zmianami - zobacz rozporządzenie.