Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Tory i infrastruktura torowa:

Rodzaje podkładów:
- Podkłady drewniane
- Podkłady betonowe
- Podkłady stalowe


1) Podkałdy drewniane:
Wykonane są z drewna twardego jak buk czy dąb lub miękkiego jak sosna. Drewno używane do podkładów jest specjalnie impregnowane środkami, które je zabezpieczają przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi powodującymi na przykład gnicie. Przykładem środka impregnującego może być kreozot.
Podkłady drewniane mają kształt belki o przekrojach poprzecznych prostokątnych lub zbliżonych do trapeza.

Kliknij aby powiększyć    Podkłady drewniane o przekroju prostokąta


Mimo impregnatów podkłady drewniane nie są zbyt żywotne dlatego odchodzi się od ich stosowania. W zamian, w nowopowstających odcinkach torowych wykorzystuje się podkłady betonowe.
Na decyzję o odchodzeniu od stosowania podkładów drewnianych mają też wpływ m.in kwestie ekologiczne - ograniczenie wycinki lasów.

Kliknij aby powiększyć    Tor na podkładach drewnianych


Podkłady z drewna twardego mają właściwość że mimo iż ich ich miąższ jest twardy, to są podatne na spękania wzdłużne. W związku z tym dla ich wzmocnienia stosuje się specjalne stalowe obejmy ściskające:

Kliknij aby powiększyć    Obejma stalowa na podkładzie


Odchodzenie od stosowania podkładów drewnianych jest spowodowane również względami ekologicznymi - ograniczenie wycinki lasów.
Do początku strony

2) Podkłady betonowe:
Ze względu na typ zbrojenia podkłady betonowe dzielimy na: żelbetowe i strunobetonowe:

a) podkłady żelbetowe:
Wykonane są ze zbrojonego betonu. W porównaniu z podkładami drewnianymi mają o wiele dłuższą żywotność. Posiadają jednak jedną dużą wadę. Mianowicie drgania pochodzące od przejeżdżających pociągów, które przenoszone są poprzez szyny na podkłady niekorzystnie wpływają na beton, który jest elementem kruchym. Drgania te powodują występowanie rys i pęknięć, a więc doprowadzają do uszkodzeń podkładów i konieczności ich wymiany.

Kliknij aby powiększyć    Podkłady żelbetowe


Największe, szkodliwe drgania występują tam, gdzie kolejne szyny toru łączone są ze sobą metodą łubkową (występuje przerwa miedzyszynowa - źródło stukotu). Aby zapobiec uszkodzeniom i wymianą podkładów żelbetowych, w miejscach łączeń szyn stosuje się podkłady drewniane, które amortyzują drgania i są na nie bardziej odporne.

Kliknij aby powiększyć    Podkłady drewniane w miejscu łączeń szyn


W związku z omówioną wadą podkładów żelbetowych obecnie stosowane są najczęściej podkłady betonowe strunowe zwane strunobetonowymi.b) podkłady strunobetonowe:
Wykonane są podobnie jak żelbetowe ze zbrojonego betonu jednak do ich wytwarzania stosuje się beton sprężony. Zbrojenie podkładu na czas zalewania betonem jest rozciągane (struna), a po zastygnięciu betonu zwalnia się naciąg i następuje sprężenie betonu, co zabezpiecza przed pęknięciami podkładu torowego.

Kliknij aby powiększyć    Tor na podkładach strunobetonowych


Podkłady strunobetonowe zbrojone są z reguły 8 prętami o średnicy 7 mm.

Kliknij aby powiększyć   Pręty zbrojenia strunowego


Najczęstsze oznaczenia podkładów strunobetonowych: INBK-3, INBK-4, INBK-7, INBK-8, BS65, BS66, PS83,PS94.

Kliknij aby powiększyć    Podkład strunobetonowy INBK-7

Kliknij aby powiększyć    Marka wytwórni na podkładzie

Kliknij aby powiększyć    Klasa betonu: B-90

Ze względu na kształt podkłady betonowe dzielą się na podkłady blokowe, belkowe (najczęściej stosowane) i płyty betonowe.

a) podkłady blokowe Bl-3:
Omawiany typ podkładów składa się z dwóch bloków żelbetowych połączonych stalowym łącznikiem lub dwoma łącznikami. Na blokach betonowych wsparte są szyny, a zastosowanie stalowych łączników miało na celu ograniczenie ilości betonu wykorzystywanego do produkcji podkładów.

Kliknij aby powiększyć      Kliknij aby powiększyć      Kliknij aby powiększyć
  Podkłady żelbetowe blokoweZe względu na kruchość żelbetonu podkładów tego typu obecnie już się nie stosuje.b) podkłady belkowe:
To najczęściej stosowany typ podkładów w drogach kolejowych. Podkład belkowy ma kształt odpowiednio wyprofilowanej belki wykonanej ze zbrojonego betonu (zobacz klasyfikację zbrojeń).
Długość podkładów betonowych dla linii normalnotorowych 1435 mm wynosi około 250-260 cm, a dla wąskotorowych około 180 cm. Masa jednego podkładu normalnotorowego w zależności od typu waha się między 200 - 300 kg. Powierzchnia podparcia podkładu o podsypkę wynosi w przybliżeniu 0,6 m kwadratowego.

Kliknij aby powiększyć    Tor na podkładach belkowych (strunobetonowych)

Kliknij aby powiększyć    Podkłady betonowe belkowec) płyty betonowe:
Płyty betonowe stosowane są w przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie podkładów. Są to zbrojone płyty do których szyny przytwierdzane są śrubowo lub śrubowo-sprężyście.
Do początku strony

3) Podkłady stalowe:
Podkłady stalowe typu "ypsylon" są najrzadziej stosowanym typem podkładów na PKP.
Podkłady mają kształt litery Y stąd też ich nazwa. Profile wsporcze szyn mają przekrój dwuteownika.

Kliknij aby powiększyć    Torowisko na podkładach stalowych

Kliknij aby powiększyć    Podkład stalowy


Masa jednego podkładu wynosi w przybliżeniu 145kg, długość 230 cm, wysokość 9,5 cm. Na jeden kilometr toru konieczne jest ułożenie 800 sztuk podkładów.

Firma ThyssenKrupp, która jest dostawcą podkładów stalowych miała swoje stoisko na targach InnoTrans 2006 w Berlinie. Tam zaprezentowane były między innymi omawiane wyżej podkłady:

Kliknij aby powiększyć    Podkład stalowy (InnoTrans Berlin 2006)

Kliknij aby powiększyć    Model toru (InnoTrans Berlin 2006)

Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2018 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl