Torowiska tramwajowe

Podbijanie torowisk:

Kliknij w poniższy obrazek, aby zobaczyć film dotyczący pracy podbijarki torowej. Do jego odtworzenia wystarczy program Windows Media Player.
Poniżej znajduje się opis budowy i działania omawianej maszyny


 

Podbijanie torowiska

Czas trwania: 48 sek.
Rozmiar: 0,95 MB
Rok produkcji: 2005

Podbijanie torowiska podbijarką torową typu BEAVER JUNIOR-4S:
Podbijarka torowa to samojezdna maszyna napędzana silnikiem spalinowym, służąca do wyrównywania płaszczyny torowiska oraz jego przebiegu.

  Zespół napędowy podbijarki

  Marka podbijarki

  Tabliczka znamionowa podbijarki


Podbijanie torowiska polega na podniesieniu fragmentu torowiska (szyny z podkładami) przez specjalne hydraulicznie sterowane uchwyty w wyniku czego możliwe jest podsypanie tłucznia pod podkłady tak, aby po opuszczeniu torowiska znajdowało się ono na odpowiedniej wysokości i odpowiedniej płaszczyźnie.

  Jeden z dwóch uchwytów unoszących tor


Podsypywanie tłucznia pod stopy podkładów jest realizowane poprzez specjalne ruchome i wibrujące łopatki hydraulicznego mechanizmu podbijającego, które zostają wciśnięte w tłuczeń przestrzeni międzypodkładowych. Wibracje i ruchy łopatek powodują poruszanie tłucznia, który wsypuje się pod uniesione podkłady, tworząc dla nich oparcie na odpowiedniej wysokości (Z tego powodu na torowisko wysypuje się tłuczeń w nadmiarze).
Mechanizm podbijania zamocowany jest na specjalnych prowadnicach umożliwiających jego odpowiednie ruchy w pionie i poziomie.

  Prowadnice mechanizmu podbijania z napędem

  Hydrauliczny mechanizm podbijania z łopatkami

  Dwie z czterech łopatek

  Podbijanie torowiska - łopatki wibrują w tłuczniu


Podbijarką torową steruje z kabiny umieszczonej przed mechanizmem podbijającym specjalnie przeszkolony w tym celu pracownik.

  Kabina sterownicza - przed nią mechanizm podbijający


Aby torowisko było podbijane na odpowiednią wysokość, maszyna musi przeprowadzać na bieżąco pomiary krzywizny płaszczyny oraz przebiegu torowiska. Powyższe badania są realizowane za pośrednictwem trzech naciągnietych linek. Jedna z nich jest rozciągnięta w prawidłowej osi toru pomiędzy trzema wózkami pomiarowymi i służy do pomiaru, a następnie ustawiania prawidłowego przebiegu toru.

  Wózek pomiarowy pierwszy

  Wózek pomiarowy środkowy

  Wózek pomiarowy tylny

  Lina pomiarowa przy wózku środkowym


Pozostałe dwie liny rozpięte są na długość maszyny, w płaszczyźnie poziomej, po obydwu jej bokach i służą do pomiaru i ustalenia prawidłowej wysokości pobijania danego fragmentu torowiska. Obydwie liny przechodzą przez szczeliny specjalnych czujników umieszczonych na ramie wózka pomiarowego środkowego.

  Jeden z dwóch czujników


Po podbiciu danego fragmentu toru następuje wyjęcie wibrujacych łopatek i opuszczenie fragmentu podniesionego wcześniej toru. Następnie maszyna przejeżdza o dwa podkłady dalej w celu podbicia kolejnego fragmentu. Aby dokładnie zobaczyć jak wygląda cykl podbijania zobacz film o pracy podbijarki.

Do początku strony


Zamknij okno©2004-2018 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl