Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Tramwaje

Powrót

Sygnalizacja i zabezpieczenia:

Sygnalizacja świetlna
- Ogólny opis sygnalizacji świetlnej
- Sygnalizacja wzbudzana
- Sygnalizacja odliczająca
- Sygnalizacja zwykła
- Obrazy sygnałowe na sygnalizatorach


1) Ogólny opis sygnalizacji świetlnej:
Obrazy sygnałowe są wyświetlane na sygnalizatorach świetlnych. Sygnalizator składa się z oprawy (głowicy) złożonej z jednej, dwóch lub trzech komór i umieszczonej na słupie.

Kliknij aby powiększyć   
Sygnalizator dwukomorowyW niektórych miastach stosuje się również zintegorwane sygnalizatory kierunkowe, umożliwiające wyświetlanie sygnałów zezwalających, lub zabraniających jazdy dla różnych kierunków na jednej głowicy sygnalizatora.

Kliknij aby powiększyć   
Sygnalizator wielokierunkowyElementami świetlnymi sygnalizatorów mogą być żarówki żarowe lub zespół diod LED (Light Emitting Diodes). To drugie rozwiązanie jest nowocześniejsze i bardziej ekonomiczne, gdyż diody LED zużywają o wiele mniej energii elektrycznej niż zarówki.

Kliknij aby powiększyć   
Sygnalizator dwukomorowy żarówkowy (otwarta komora)


Kliknij aby powiększyć   
Sygnalizator dwukomorowy LED


Kliknij aby powiększyć   
Sygnalizator wielokierunkowy LEDKliknij aby powiększyć   
Zestaw sygnalizatorów 2 i 3 komorowych LED


Kliknij aby powiększyć   
Zestaw sygnalizatorów: wielokierunkowy i 3 komoroweSygnalizacja świetlna sterowana jest automatycznie przez urządzenia znajdujące się w specjalnych szafach aparatowych znajdujących się w pobliżu miejsca zainstalowania sygnalizacji świetlnej.

Rozróżniamy sygnalizację świetlną: wzbudzaną i zwykłą
Do początku strony


2) Sygnalizacja wzbudzana:
Sygnalizacja wzbudzana polega na tym, że wystepuje zewnętrzna ingerencja w cykl pracy sygnalizacji świetlenej.
Ingerencja ta może być realizowana przez człowieka lub poprzez sam pojazd zbliżający się do miejsca z zastosowaną sygnalizacją świetlną.


a) Sygnalizacja wzbudzana przez prowadzącego pojazd:
Istnieje kilka sposobów wzbudzania sygnalizacji świetlenej przez prowadzącego pojazd. Do tego celu wykorzystuje się zdalne wysyłanie impulsów w paśmie radowiowym lub promeni podczerwonych lub też poprzez wciśnięcie przycisku zainstalowanego na sygnalizatorze (tak jak przy przejściu dla pieszych).

Kliknij aby powiększyć   
Przyciski wzbudzania sygnalizacji (opis na powiększeniu)Poniższy opis przedstawia wzbudzanie sygnalizacji świetlnej w systemie podczerwieni, który stosowany jest między innymi we Wrocławiu i w Krakowie.

W systemie podczerwieni prowadzący pojazd wysyła impuls w paśmie podczerwieni wciskając odpowiedni przycisk na nadajniku podczerwieni, który zainstalowany jest na pulpicie sterowniczym tramwaju.
Z nadajnika fala promini podczerwonych biegnie do odbiornika podczerwieni umieszczonego z reguły na przewodzie jezdnym sieci trakcyjnej lub na osobnej konstrukcji wsporczej w rejonie działania nadajnika.


Kliknij aby powiększyć    Nadajnik podczerwieni NP03 (Kraków)

Kliknij aby powiększyć    Nadajnik podczerwieni NP02 (Wrocław)

Kliknij aby powiększyć    Odbiornik podczerwieni OP03 na przewodzie jezdnym

  Schemat działania czujnika podczerwieni

Przyciśnięcie na nadajniku prawego przycisku dotyczy wzbudzenia sygnalizacji
dla kierunku prawego.
Przyciśnięcie na nadajniku lewego przycisku dotyczy wzbudzenia sygnalizacji
dla kierunku lewego.

Po wykonaniu przez motorniczego którejś z powyższych opcji (w zależności od zainstalowanego sygnalizatora), aparatura sterująca jest "poinformowana", że przed sygnalizatorem stoi tramwaj oczekujący na przejazd.
Następnie sterowniki sygnalizacji tak posterują sygnalizacją by tramwaj otrzymał w niedalekiej przyszłości sygnał zezwalający na jazdę ("zielone światło dla tramwaju").

System podczerwieni dotyczy zarówno wzbudzenia sygnalizacji świetlnej, a przy rozjazdach również jest powiązany ze zmianą ustawienia zwrotnic.

Potwierdzenie wzbudzenia sygnalizacji dla kierującego pojazdem jest wyświetlane na sygnalizatorach.

Kliknij aby powiększyć    Obraz sygnałowy WŁĄCZ - wzbudź sygnalizację

Kliknij aby powiększyć    Obraz sygnalowy CZEKAJ - sygnalizacja wzbudzona


Dokładniejszy opis techniczny działania systemu podczerwieni znajduje się w dziale Tory i zwrotnice.

b) Wzbudzanie sygnalizacji przez detektory zajętości toru:
Do wzbudzania sygnalizacji świetlenej przy skrzyżowaniach bez rozjazdów służy również detektor zajętości toru DZT03 . Urządzenie to w swoim działaniu współpracuje z nadajnikami i odbiornikami podczerwieni. Nadajnik umieszczony w kabinie motorniczego wysyła nieprzerwanie ciagły sygnał, który dekodowany jest i zapamiętywany, aż do momentu zjechania z detektora ostatniego wagonu pociągu tramwajowego.

c) Wzbudzanie sygnalizacji przez detektor indukcyjny:
Innym sposobem wzbudzania sygnalizacji jest zastosowanie detektora indukcyjnego, którego czujnikiem jest kilka zwojów drutu tworzącego tak zwaną pętlę indukcyjną.
Poniższa fotografia przedstawia pętlę indukcyją detektora, którą instaluje się w przestrzeni międzyszynowej zalewając następnie betonem.

Kliknij aby powiększyć    Pętle indukcyjne detektorów przed zainstalowaniem

Kliknij aby powiększyć    Miejsce na zainstalowanie pętli (opis na powiększeniu)


Detektor indykcyjny wykrywa pojawienie się masy pojazdu, co powoduje indukcję elektryczną i wysłanie sygnału do urządzeń sterujących sygnalizacją, że tramwaj czeka na "zielone światło".

Kliknij aby powiększyć    Detektor indukcyjny


W przestrzeni międzyszynowej ustawia się czasem dwa lub więcej detektorów. Jednen instaluje się tuż przed sygnalizacją świetlną, a drugi w odległości dalszej niż długość pociągu tramwajowego. Takie rozwiązanie umożliwia przesyłanie informacji do sterowników sygnalizacji świetlenej o tym, że tramwaj zbliża się do skrzyżowania lub, że stoi już przed skrzyżowaniem oczekując na "zielone światło".
Przy detektorach indukcyjnych nie stosuje się sygnalizatorów wyświetlających informacji o wzbudzeniu sygnalizacji.
Do początku strony


3) Sygnalizacja odliczająca:
Przy niektórych skrzyżowaniach, między innymi we Wrocławiu, zainstalowane są sygnalizatory odliczające czas pozostały do zmiany sygnału na zezwalający na jazdę. Przykładowo, jeżeli wzbudzona zostanie sygnalizacja dla kierunku, do którego odnosi się sygnalizator, wyświetla się na nim symbol litery C - "Czekaj" - motorniczy ma czekać na uzyskanie sygnału zezwalającego na jazdę.


Obraz sygnałowy C


Na dziesięć sekund przed zmianą sygnału na "droga wolna", omawiany sygnalizator wyświetla odliczany czas od 9 do 0. Po wyświetleniu się cyfry 0 następuje wyświetlenie sygnału zezwalajacego na jazdę.


Odliczanie

Kliknij aby powiększyć    Sygnalizator odliczający wskazuje symbol "C"

Do początku strony

4) Sygnalizacja zwykła
Polega na wyświetlaniu obrazów sygnałowych bez ingerencji prowadzącego pojazd. Sygnały zmieniają się w zaprogramowanych odstępach czasu (według ustalonych cyklów).
Do początku strony


5) Obrazy sygnałowe:Kliknij aby powiększyć   
Sygnalizator z podwójnym światłem "stop" i informujący
o wzbudzeniu sygnalizacji oraz zamknięciu drzwi
(opis na powiększeniu)


Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2018 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl