Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót
do menu

Sygnalizacja kolejowa:

Semafory świetlne:
- Ogólne informacje
- Semafory półsamoczynne - opis i oznaczenia
- Semafory samoczynne SBL - opis i oznaczenia

- Sygnały na semaforach półsamoczynnych
- Sygnały na semaforach samoczynnych SBL1) Ogólne informacje o semaforach świetlnych:
Semafor to sygnalizator pociągowy umożliwiający przekazywanie sygnału „stój” oraz w zależności od przeznaczenia innych sygnałów pociągowych. Składa się z oprawy (głowicy) umieszczonej na słupie (duży semafor) lub podstawie (gdy semafor karzełkowy).

Na semaforach podaje się światła koloru: czerwonego, zielonego, pomarańczowego lub białego. Obraz sygnałowy może być podawany jednym lub dwoma światłami jednocześnie.
Semafory mogą być od 1-no do 6-cio komorowych (1-6 latarni). Dodatkowo pod głowicą semafora, mogą być zamontowane latarnie zwane pasami świetlnymi, wyświetlającymi sygnały w kolorze zielonym lub pomarańczowym.

Kliknij aby powiększyć    Głowica semafora (zadaszenia latarni)

Kliknij aby powiększyć    Głowica semafora (drabinka i klapy inspekcyjne latarni)

Kliknij aby powiększyć    Sygnał S1 "stój"

Do początku strony
2) Semafory półsamoczynne - opis i oznaczenia:
Słupy tych semaforów malowane są w biało - czerwone pasy, a na ich obsługę ma wpływ człowiek, jak również współpracują z SBL.
Po przejechaniu pojazdu trakcyjnego za semafor półsamoczynny na skutek czujników torowych podawany sygnał automatycznie zmienia się na S1 - Stój, który jest sygnałem zasadniczym semafora.

Kliknij aby powiększyć    Semafor półsamoczynny czterokomorowy

Kliknij aby powiększyć    Semafor półsamoczynny pięciokomorowy

Kliknij aby powiększyć    Semafor półsamoczynny sześciokomorowy


Powyższy semafor jest pozostałością starego systemu sygnalizacji gdy nie istniały jeszcze światła sygnałowe migowe.
Klasyczny semafor szcześciokomorowy ma latarnie sygnałowe w kolorach: pomarańczowa, czerwona, pomarańczowa, zielona, biała, zielona.

W niektórych przypadkach można spotkać semafory świetlne na wysokim maszcie. Powodem takiego rozwiązania jest spełnienie normy widoczności sygnału bez konieczności stawiana sygnalizatora powtarzającego.
Poniższa fotografia przedstawia taki semafor w okolicach stacji Bydgoszcz Główna.

Kliknij aby powiększyć    Semafor pięciokomorowy na wysokim maszcie

Kliknij aby powiększyć    Semafory podwieszone do konstrukcji bramkowej


Gdy skrajnia toru nie umożliwia ustawienia semafora normalnej wysokości stosuje się wtedy sygnalizatory karzełkowe.
Zgodnie z zarządzeniem PKP WTB-E10 semafory karzełkowe nie mogą być stosowane na szlakach i na stacjach przy torach głównych zasadniczych oraz przy torach, po których odbywają się jazdy pociągów bez zatrzymania.

Kliknij aby powiększyć    Semafor karzełkowy trójkomorowy półsamoczynny

Kliknij aby powiększyć    Semafor karzełkowy czterokomorowy półsamoczynnyPoniższa fotografia przedstawia semafor półsamoczynny sześciokomorowy specjalnej budowy, w związku z brakiem miejsca na zastosowanie typowego pionowego układu latarń.

Kliknij aby powiększyć    Semafor sześciokomorowy specjalnej budowy
Oznaczenia semaforów półsamoczynnych:
1. Semafory na posterunkach ruchu należy oznaczać kolejnymi dużymi literami alfabetu (bez konieczności oznaczania prędkości) zgodnie z kierunkiem kilometrowania linii od strony lewej do prawej patrząc w kierunku sygnalizacji.

2. Dla semaforów wyjazdowych, drogowskazowych, zaporowych i wyjątkowo wjazdowych oznaczenie literowe może być uzupełnione numerem toru przy którym stoi dany semafor (np. H1, H3, H5). Jeżeli semafor służy również do sygnalizowania jazd manewrowych to jego opis w dokumentacji technicznej należy uzupełnić małą literą „m” – np. H1m, a na sygnalizatorze opisać zgodnie z „Przepisami sygnalizacji na PKP” – E1.
UWAGA!!! W praktyce dotychczasowej przy opisie sygnalizatorów jest oznaczana prędkość (powyższe przepisy są stosowane na nowobudowanych liniach i wówczas stawiane sygnalizatory są opisywane zgodnie z postanowieniem ust. 1 i 2, to znaczy sygnalizator podający sygnał zezwalający na jazdę bez ograniczenia prędkości posiada oznaczenie literowe bez żadnego znacznika, sygnalizator podający sygnał zezwalający na jazdę bez ograniczenia prędkości oraz z ograniczeniem prędkości posiada oznaczenie literowe ze znacznikiem „1/2” np. H1/2, sygnalizator podający sygnał zezwalający na jazdę tylko z ograniczeniem prędkości posiada znacznik „2”, np. H2.
W przypadku gdy sygnalizator służy do podawania sygnału zezwalającego na jazdę manewrową „Ms2” to pod tabliczką z nazwą semafora umieszcza się dodatkową tabliczkę z literą „m” (nie dotyczy semaforów wjazdowych, na których z zasady nie podaje się sygnałów dla manewrów).

Kliknij aby powiększyć   
Oznaczenie semafora zezwalającego na jazdę bez ograniczenia prędkości oraz z ograniczeniem prędkości (1/2)


Kliknij aby powiększyć   
Oznaczenie semafora zezwalającego na jazdę bez ograniczenia prędkości oraz z ograniczeniem prędkości (1/2) i posiadającego możliwość wyświetlenia sygnału zezwalającego na jazdę manewrową (m). Cyfra 9 to numer toru


Kliknij aby powiększyć   
Oznaczenie semafora zezwalającego na jazdę tylko z ograniczeniem prędkości (2)3. Między kolejnymi grupami semaforów (semafory wjazdowe, wyjazdowe itp.) należy przewidzieć zapas oznaczeń literowych na ewentualną rozbudowę.

4. Sygnalizatory sygnału zastępczego należy oznaczać literami „Sz” z dodaniem numeru toru, przy którym stoją, np. „Sz1n”. Oznaczenie takie będzie miał sygnalizator do sygnalizowania wjazdu na posterunek ruchu z toru niewłaściwego nr 1.Kolejność nadawania nazw semaforów (sygnalizatorów)

Powyższa zasada kolejności nadawania nazw sygnalizatorów dotyczy wszystkich sygnalizatorów (zarówno świetlnych jak i kształtowych).
Do początku strony
3) Semafory samoczynne SBL - opis i oznaczenia:
Semafory samoczynne stosuje się na szlakach z Samoczynną Blokadą Liniową, gdzie pełnią rolę semaforów odstępowych. Słupy tych semaforów malowane są na kolor biały. Działają samodzielnie (bezobsługowo), a sygnały na nich podawane są w wyniku ruchu pociągów - czujniki torowe odpowiednio przekazują sygnały do urządzeń automatyki SBL, które powodują wyświetlanie odpowiednich obrazów sygnałowych.
Sygnały na tych semaforach są względne, to znaczy, że gdy semafor wskazuje sygnał S1 "Stój" maszynista może po zatrzymaniu pociągu kontynuować jazdę nie przekraczając prędkości 20km/h do czasu minięcia semafora wskazującego już sygnał zezwalający na jazdę.
Prędkość jest ograniczona, aby w momencie zauważenia końca poprzedniego pociągu, maszynista mógł odpowiednio wcześniej wyhamować.

Kliknij aby powiększyć    Semafor samoczynny SBL - trójkomorowy
Oznaczenia semaforów samoczynnych SBL:
1. Semafory samoczynne (odstępowe) SBL należy oznaczać liczbą odpowiadającą kilometrowi i hektometrowi linii kolejowej, w którym semafor jest umieszczony. Dla semafora przy torze nieparzystym ostatnią cyfrą w liczbie jest najbliższy hektometr nieparzysty (patrząc w kierunku jazdy), a dla semaforów przy torze parzystym – hektometr parzysty. Zasada ta dotyczy również oznaczania semaforów samoczynnych na linii jednotorowej.
Na liniach wyposażonych w Samoczynną Blokadę Liniową dwukierunkową numery semaforów dla jazd kierunku niewłaściwego należy uzupełnić przez dodanie na końcu litery „N”.
Na liniach wielotorowych, dla powiązania semaforów z linią, do której się odnoszą semafory, w oznaczeniu jak wyżej należy dopisać oznacznik literowy wyróżniający daną linię np. dla torów podmiejskich 222P, 222PN, a dla torów dalekobieżnych 222D, 222DN.

Kliknij aby powiększyć   
Oznaczenie semafora samoczynnego odstępowego (tor właściwy)


Kliknij aby powiększyć   
Oznaczenie semafora samoczynnego odstępowego (tor niewłaściwy)


Kliknij aby powiększyć   
Semafory samoczynne odstępowe toru niewłaściwego i właściwegoDokładne informacje o działaniu Samoczynnej Blokady Liniowej można znaleźć tutaj...Na wyznaczonych liniach, stosuje się semafory samoczynne czterokomorowe. Umożliwiają one podanie sygnału świetlnego S1a.
W czwartej komorze (dolnej) semafora znajduje się soczewka światła czerwonego, dzięki czemu możliwe jest podanie dwóch świateł czerwonych w tym to dolne jest migające.

Sygnał S1a - „Stój – absolutny zakaz wjazdu do tunelu”
Czerwone migające światło wyświetlone jednocześnie z sygnałem S1 „Stój” na semaforze samoczynnym (odstępowym) oznacza:
   a) absolutny zakaz przejazdu obok semafora odstępowego samoczynnego wskazującego sygnał S1 „Stój”, ustawionego przed wjazdem do tunelu,
   b) że, pociąg zatrzymany przed sygnałem S1a może jechać dalej, gdy sygnał ten zostanie wyłączony oraz dodatkowo drużyna pociągowa otrzyma zezwolenie na wjazd do tunelu przekazane za pomocą urządzeń łączności przez właściwego dyżurnego ruchu lub ustnie przez uprawnionego pracownika.

Semafory umożliwiające podanie sygnału S1a zastosowane są w Tunelu Średnicowym na szlakach Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia – Warszawa Centralna .


Podsumowując:
Zastosowanie sygnału S1a "czerwone, czerwone migające) jest konieczne, gdyż według Instrukcji Ie-1 pociąg zatrzymany sygnałem S1 "Stój" na semaforze samoczynnym (odstępowym) może kontynuować jazdę na widoczność z prędkością nie przekraczającą 20 km/h. Podanie sygnału S1a zabrania kategorycznie kontynuowania jazdy.

Kliknij aby powiększyć    Semafor samoczynny 4-o komorowy

Do początku strony
4) Sygnały na semaforach świetlnych półsamoczynnych:
Zasadniczym sygnałem na semaforach półsamoczynnych jest sygnał S1 "Stój". Pozostałe obrazy sygnałowe, używane w sygnalizacji na PKP, wskazują odnoszą się do dozwolonej prędkości jazdy i wskazują :

- największą dozwoloną na danym odcinku linii wskazaną w służbowym
  rozkładzie jazdy,
- prędkość ograniczoną do 100 km/h, 60 km/h lub 40 km/h

Jeżeli obraz sygnałowy składa się z dwóch świateł, to dolne światło jest zawsze pomarańczowe ciągłe, górne zaś światło może być zielone lub pomarańczowe, ciągłe lub migające.
Uzupełnieniem dolnego światła pomarańczowego może być stosowany poziomy pas świetlny koloru zielonego (ograniczenie prędkości do 100km/h) i pomarańczowego (ograniczenie prędkości do 60km/h).

Kliknij aby powiększyć    Pas świetlny


Sygnał zastępczy Sz
Sygnał ten podaje się w razie niemożności normalnego podania sygnału zezwalającego na jazdę (usterka urządzeń sterujących / kontrolnych) lub dla sygnalizowania jazdy w tzw. przebiegu niezorganizowanym (bez zamknięcia i utwierdzenia drogi przebiegu - że jest ona nie zabezpieczona zależnościami, tylko zwyczajnie ułożona).
Gdy jazda na sygnale zastępczym odbywa się po szlaku z Samoczyną Blokadą Liniową maszynista nie może prekraczać prędkosci jazdy 20km/h, aż do semafora samoczynnego odstępowego SBL wskazującego poprawny sygnał.
Przy wjeździe na szlak bez SBL prędkość w takim przypadku nie może przekraczać 40km/h.

Wyświetlenie sygnału zastępczego nie wpływa na zmianę sygnałów podawanych przez sygnalizatory powtarzające i tarcze ostrzegawcze. To znaczy, że po podaniu sygnału zastępczego na semaforze powyższe sygnalizatory wskazują, że semafor podaje sygnał zabraniający jazdy.


Sygnał zastępczy na sygnalizatorach
Sygnały na semaforach zaporowych:
Semafory zaporowe stosuje się na stacji przy torach, na które odbywają się w zasadzie tylko wjazdy pociągów.
Mogą być jednokomorowe lub dwukomorowe.

W semaforach jednokomorowych zastosowana jest soczewka sygnałowa światła czerwonego ciągłego.
Semafory jednokomorowe umieszczone są na końcach torów przebiegowych, na które wjeżdżają pociągi, a tory te zakończone są kozłem oporowym i oznaczają miejsce zakończenia przebiegu pociągowego. Pełnią w takim przypadku rolę sygnałów stałego zamknięcia torów, analogicznie jak tarcze zaporowe nieruchome - sygnał Z1 (opis tutaj...)

Kliknij aby powiększyć    Semafor zaporowy jednokomorowy


Semafory zaporowe dwukomorowe, posiadają górną soczewkę czerwoną podającą sygnał S1 "Stój" i dolną wyposażoną w soczewkę światła białego umożliwiającą podanie sygnału manewrowego Ms2 "Jazda manewrowa dozwolona".
Ten typ semaforów oznacza podobnie jak poprzedni koniec przebiegu pociągowego jednak z możliwością dalszej jazdy manewrowej.

Poprzez podanie sygnału Ms2 - białe światło ciągłe - pociąg może kontynuować jazdę w trybie manewrowym.

Kliknij aby powiększyć    Semafor zaporowy dwukomorowy

Kliknij aby powiększyć    Semafor zaporowy karzełkowy


Semafory zaporowe w określonych przypadkach mogą być wykorzystane do sygnalizowania wyjazdu pociągu (podania sygnału zezwalającego na jazdę pociągową), za pomocą światła białego migowego. Wyświetlenie białego światła migowego powinno następować po wyświetleniu sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym grupowym / semaforze drogowskazowym. Przy takim rozwiązaniu obwód światła migowego powinien, jeżeli istnieje taka potrzeba, umożliwiać podanie sygnału zastępczego.
Światło białe migowe wskazujące możliwość wyjazdu w kierunku semafora wyjazdowego grupowego z danego toru, przy którym jest podane wyświetla się po wygaszeniu na semaforze zaporowym czerwonego światła.
Sygnał zastępczy na takim semaforze zaporowym to białe światło migowe przy palącym się świetle czerwonym.


Sygnały na semaforach zaporowychAnimacja - wyjazd pociągu z torów grupowych
na semafor wyjazdowy grupowy

Do początku strony
5) Sygnały na semaforach świetlnych samoczynnych (SBL):


Dwustawna SBLTrzystawna SBLCzterostawna SBL


Dokładne informacje o działaniu Samoczynnej Blokady Liniowej można znaleźć
tutaj...

Do początku stronyPowrót do menu tematu

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2018 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl