Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót
do menu

Oznaczenia taboru:

Oznaczenia wagonów towarowych:

Kliknij aby powiększyć    Wagony towarowe

Kliknij aby powiększyć    Wagon węglarka normalnej budowy

Kliknij aby powiększyć    Wagon platforma specialnej budowy

Kliknij aby powiększyć    Wagon do towarów sypkich


Oznaczenia umieszczane na wagonach osobowych regulują "Przepisy o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej", czyli RIV (Regolamento Internazionale Veicoli).
Nie spełnienie w przypadku wagonów towarowych norm RIV w oznakowaniu wagonów, dyskwalifikuje poruszanie się tych wagonów po innych zarządach kolejowych, ponieważ takie wagony nie są wpuszczane na szlaki obcego zarządu kolejowego.
Wśród oznaczeń spotkać można również oznaczenie PPW (Prawiła Polzowania Wagonami), który posiada skrót międzynarodowy MC i określa normy oznakowań wagonów poruszających się po terenie wschodniej Europy.

Oznaczenia na wagonach znajdują się po lewej stronie na obydwu ścianach bocznych wagonów. Oznaczenie składa się z dwunastocyfrowego kodu oraz oznaczenia literowego.

Przykładowy opis wagonu towarowego z wyjaśnieniem:
Kliknij aby powiększyć    Przykładowe oznaczenie wagonu - Polska (PKP)

Kliknij aby powiększyć    Przykładowe oznaczenie wagonu - Węgry (MAV)

Kliknij aby powiększyć    Przykładowe oznaczenie wagonu - Słowacja (ZSR)

Kliknij aby powiększyć    Przykładowe oznaczenie cysterny - Francja (SNCF)
Znaczenie cyfr wchodzących w skład oznaczenia wagonów towarowych.

Dwunastocyfrowy identyfikator EVN wagonu jest zarazem jego numerem inwentarzowym. Składa się z pięciu grup cyfr:

- pierwsza grupa (2 cyfry):
    To ujednolicony kod wymiany wagonów w ruchu międzynarodowym.

    Oznacza, czy wagon jest przystosowany do ruchu międzynarodowego i czy
    istnieje możliwość jazdy po torach o różnych szerokościach (normalny / szeroki).
    01 - tor normalny, ruch międzynarodowy w systemie RIV
    01 - tor normalny / szeroki , ruch międzynarodowy w systemie RIV
    20 - tor normalny, tylko komunikacja wewnętrzna
    21 - tor normalny, ruch międzynarodowy w systemie RIV i MC
    22 - tor normalny/szeroki, ruch międzynarodowy w systemie RIV i MC
    30 - wagon dla potrzeb wewnętrznych kolei
    31 - tor normalny, ładowność 40t, ruch międzynarodowy w systemie RIV i MC

- druga grupa (2 cyfry):
    Oznaczenie kolei właścicielki lub kolei włączającej wagon do eksploatacji

    10 - Fińskie Koleje Państwowe (VR)
    20 - Koleje Rosyjskie (RŻD)
    21 - Koleje Białoruskie (BC)
    22 - Koleje Ukraińskie (UZ)
    23 - Koleje Moładawskie (CFM)
    24 - Koleje Litewskie (LG)
    25 - Koleje Łotewskie (LDZ)
    26 - Koleje Estońskie (EVR)
    27 - Koleje Kazachskie (KZH)
    28 - Koleje Gruzińskie (GR)
    29 - Koleje Uzbeckie (SAZ)
    30 - Koleje Koreańskiej Republiki Ludowej (KRZ)
    31 - Koleje Mongolii (MTZ)
    32 - Koleje Wietnamskiej Republiki Ludowej (DSVN)
    33 - Koleje Chińskiej Republiki Ludowej (KZD)
    40 - Koleje Kubańskie (FC)
    41 - Albańskie Koleje Żelazne (HSH)
    42 - Koleje Japońskie (JR)
    43 - Kolej Żelazna Raab-Ebenfurt (GySEV)
    44 - Budapesztańskie Przedsiębiorstwo Transportowe (BHEV)
    51 - Polskie Koleje Państwowe (PKP)
    52 - Bułgarskie Koleje Państwowe (BDŻ)
    53 - Rumuńskie Koleje Żelazne (CFR)
    54 - Koleje Czeskie (CD)
    55 - Węgierskie Koleje Państwowe (MAV)
    56 - Koleje Republiki Słowacji (ZSR)
    57 - Koleje Azerbejżańskie (AZ)
    58 - Koleje Ormiańskie (ARM)
    59 - Koleje Kirgijskie (KRG)
    60 - Koleje Irlandzkie (CIE)
    61 - Koleje Koreańskie (KNR)
    62 - Prywatne Koleje Szwajcarskie (SP)
    63 - Kolej Bern-Lotschberg-Simpol (BLS)
    64 - Koleje Nord-Milano-Escercizio (FNME)
    65 - Kolej Żelazna Republiki Jugosławi i Macedoni (MŻ)
    66 - Koleje Tadżyckie (TZD)
    68 - Koleje Ahaus-Alstate (AAE)
    69 - Towarzystwo Eurotunel (Eurotunel)
    70 - Brytyjskie Towarzystwo Transportowe (RFD)
    71 - Państwowa Sieć Kolei Hiszpańskich (RENFE)
    72 - Wspólnota Kolei Jugosłowiańskich (JŻ)
    73 - Koleje Greckie (CH)
    74 - Szwedzkie Koleje Państwowe (SJ)
    75 - Tureckie Koleje Państwowe (TCDD)
    76 - Norweskie Koleje Państwowe (NSB)
    78 - Chorwackie Koleje Żelazne (HŻ)
    79 - Słoweńskie Koleje Żelazne (SŻ)
    80 - Niemiecka Kolej Federalna (DB)
    81 - Austriackie Koleje Federalne (OBB)
    82 - Narodowe Towarzystwo Kolei Luksemburskich (CFL)
    83 - Włoskie Koleje Państwowe(FS)
    84 - Holenderskie Koleje Żelazne (NS)
    85 - Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB)
    86 - Duńskie Koleje Państwowe (DSB)
    87 - Towarzystwo Narodowe Dróg Żelaznych we Francji (SNCF)
    88 - Towarzystwo Narodowe Dróg Żelaznych w Belgii (B)
    89 - Koleje Bośni i Hercegowiny (ZBH)
    90 - Koleje Egipskie (ER)
    91 - Towarzystwo Narodowe Dróg Żelaznych w Tunezji (SNCFT)
    92 - Towarzystwo Narodowe Transportu Kolejowego w Algierii
    93 - Marokańskie Koleje Państwowe (ONCFM)
    94 - Koleje Prortugalskie (CP)
    95 - Izraelskie Koleje Państwowe (IR)
    96 - Irańskie Koleje Państwowe (RAI)
    97 - Syryjskie Koleje Żelazne (CFS)
    98 - Libańskie Koleje Państwowe (CEL)
    99 - Irackie Koleje Żelazne (IRR)

- trzecia grupa (4 cyfry):
    Oznaczają serię wagonu (pierwsza - rodzaj, a trzy kolejne cechy
    techniczne wagonu).
    Ostatnia cyfra tej grupy jest powiązana z dużą literą natomiast
    pozostałe cyfry tej grupy związane są z małymi literami.

- czwarta grupa (3 cyfry):
    Oznacza kolejny numer wagonu z danej serii produkcyjnej.

- piąta grupa (1 cyfra):
    Jest to cyfra samokontroli i wylicza się ją analogicznie jak w wagonach osobowych.
Znaczenie liter wchodz±cych w skład serii literowej wagonów towarowych.

W serii literowej zawarte są informacje o specyfikacji technicznej i eksploatacyjnej wagonów. Duża litera oznacza rodzaj wagonu natomiast małe są to litery uzupełniające informujące o danych technicznych i eksploatacyjnych.

- Duża litera:
    Określa rodzaj wagonu i powiązana jest z piątą; cyfrą numeru wagonu.

    0 - T - wagon z otwieranym dachem
    1 - G - wagon kryty normalnej budowy
    2 - H - wagon kryty specjalnej budowy
    3 - K - wagon platforma normalnej budowy na osiach niezależnych
    3 - O - wagon mieszany węglarko-platforma budowy normalnej, 2 lub 3 osiowy
    3 - R - wagon platforma normalnej budowy na wózkach
    4 - L - wagon platforma specjalnej budowy na osiach niezależnych
    4 - S - wagon platforma specjalnej budowy na wózkach
    5 - E - wagon węglarka normalnej budowy
    6 - F - wagon węglarka specjalnej budowy
    7 - Z - wagon cysterna
    8 - I - wagon chłodnia
    9 - U - wagon specjalny lub służbowy- Małe litery:
    Dzielą się na litery, które mają znaczenie międzynarodowe (obowiązujące
    we wszystkich zarządach kolejowych UIC) i na litery, mające znaczenie
    wewnętrzne (stosowane indywidulanie przez zarządy kolejowe).
    Małe litery o znaczeniu międzynarodowym umieszcza się na wagonach
    w porządku alfabetycznym za dużą literą.
    Natomiast małe litery o znaczeniu wewnętrznym umieszcza
    się za literami o znaczeniu międzynarodowym oddzielając je myślnikiem.
    Litery o znaczeniu międzynarodowym to od a do q.

    Poniżej przedstawione są litery o znaczeniu międzynarodowym, które
    dotyczą wszystkich rodzajów wagonów towarowych.

    f   - przystosowany do komunikacji z Wielką Brytanią
    ff  - przystosowany do komunikacji z Wielką Brytanią przez tunel
    fff - przystosowany do komunikacji z Wielka Brytanią tylko za pośrednictwem promu
    q  - przewód ogrzewania elektrycznego dla wszystkich rodzajów napięć
    qq - przewód i urządzenia ogrzewania elektrycznego dla wszystkich rodzajów napięć
    s   - przystosowany do jazdy z prędkością 100km/h
    ss - przystosowany do kursowania z prędkością 120km/h


    Litery o znaczeniu międzynarodowym nie wymienione powyżej powiązane
    są z określonymi typami wagonów towarowych:


    - wagony serii E:
    Wagony węglarki budowy normalnej, z płaską podłogą, przystosowane
    do rozładunku na wywrotniczach obrotowych - czołowych lub bocznych.
    2-osiowe: powyżej 7,70m, 25-30t
    4-osiowe: powyżej 12m, 50 - 60t
    6-osiowe: powyżej 12m, 60 - 75t

    a - 4 osie
    aa - 6 osie
    c - z klapami rozładunkowymi w podłodze
    k - 2 osie do 20t, 4 osie do 40t, 6 osi do 50t
    kk - 2 osie 20 - 25t, 4 osie 40 - 50t, 6 osi 50 - 60t
    l - nieprzystosowane do wyładunku na wywrotnicach obrotowo-bocznych
    m - 2 osie do 7,70m, 4 osie do 12m
    n - 2 osie powyżej 30t, 4 osie powyżej 60t, 6 osi powyżej 75t
    o - nieprzystosowane do wyładunku na wywrotnicach obrotowych-czołowych    - wagony serii F:
    Wagony węglarki budowy specjalnej
    2-osiowe: 25 - 30t
    3-osiowe: 25 - 40t
    4-osiowe: 50 - 60t
    6-osiowe: 60 - 75t

    a - 4 osie
    aa - 6 osi
    b - wagon o pojedynczych osiach o dużej pojemności
    c - z rozładunkiem dozowanym jedno lub dwustronnym z wysokimi zsypami
    cc - z rozładunkiem dozowanym jedno lub dwustronnym z niskimi zsypami
    k - 2 lub 3 osie do 20t, 4 osie do 40t, 6 osi do 50t
    kk - 2 lub 3 osie 20 - 25t, 4 osie 40 - 50t, 6 osi 50 - 60t
    l - z rozładunkem całkowitym, równocześnie dwustronnym z wysokimi zsypami
    ll - z rozładunkiem całkowitym, równocześnie dwustronnym z niskimi zsypami
    n - 2 osie powyżej 30t, 3 osie powyżej 40t, 4 osie powyżej 60t, 6-osi powyżej 75t
    o - z rozładunkiem całkowitym, tylko pomiędzy szyny, z wysokimi zsypami
    oo - z rozładunkiem całkowitym, tylko pomiędzy szyny, z niskimi zsypami
    p - z rozładunkiem dozowanym, tylko pomiędzy szyny, z wysokimi zsypami
    pp - z rozładunkiem dozowanym, tylko pomiędzy szyny, z niskimi zsypami

    Rozładunek w wagonach serii F jest samoczynny i grawitacyjny. Węglarki
    te nie posiadają poziomej podłogi i nie są przystosowane do rozładunku
    na wywrotnicach czołowych i bębnowych bocznych.
    Są dwa rodzaje zsypów:
    - ustawione nad osią toru - rozładunek pomiędzy szyny,
    - ustawione po obu stronach toru - rozładunek na zewnątrz szyn.
    Rozładunek na zewn±trz szyn może być równocześnie dwustronny
    (rozładowywany jest jednocześnie po obydwu stronach) lub niejednocześnie
    dwustronny
(rozładowywany jest niejednocześnie po obydwu stronach)    - wagony serii G:
    Wagony kryte budowy normalnej posiadające minimum 8 otworów wentylacyjnych.
    2-osiowe: 9 - 12m, 25 - 30t
    4-osiowe: 15 - 18m, 50 - 60t
    6-osiowe: 15 - 18m, 60 - 75t

    a - 4 osie
    aa - 6 osi
    b - wagony przestrzenne: 2 osie powyżej 12m i powyżej 70m3, 4 osie powyżej 18m
    g - do przewozu zboża
    h - do przewozu świeżych warzyw
    k - 2 osie do 20t, 4 osie do 40t, 6 osi do 50
    kk - 2 osie 20 - 25t, 4 osie 40 do 50t, 6 osi 50 - 60t
    l - posadające mniej niż osiem otworów wentylacyjnych
    m - 2 osie do 9m, 4 i więcej osi do 15m
    n - 2 osie do 30t, 4 osie do 60t, 6 osi do 75t
    o - 2 osie do 12m i powyżej 70m3

    Do przewozu świeżych warzyw stosuje się tylko wagony towarowe,
    które posiadają dodatkowe otwory wentylacyjne na wysokości podłogi.    - wagony serii H:
    Wagony kryte budowy specjalnej.
    2-osiowe: 9 - 12m, 25 - 28t
    4-osiowe: 15 - 18m, 50 - 60t

    a - 4 osie
    aa - 6 osi
    b - 2 osie 12 - 14m i 70m3, 4 i więcej osi 18 - 22
    bb - 2 osie do 14m, 4 lub więcej osi do 22m
    c - z drzwiami w ścianach czołowych
    cc - z drzwiami w ścianach czołowych i wewnętrznym urządzeniem
        do przewozu samochodów
    d - z klapami w podłodze
    e - z dwiema podłogami
    ee - z trzema lub więcej podłogami
    g - do przewozu zboża
    h - do przewozu świeżych warzyw
    i - z otwieranymi ścianami bocznymi
    k - 2 osie do 20t, 4 osie do 40t, 6 osi do 50t
    kk - 2 osie 20 - 25t, 4 osie 40 - 50t, 6 osi 50 - 60t
    l - z ruchomymi ścianami działowymi
    ll - z ruchomymi ścianami działowymi z możliwością ich ryglowania
    m - 2 osie do 9m, 4 i więcej osi do 15m
    n - 2 osie powyżej 28t
    o - 2 osie do 12m i powyżej 70m3    - wagony serii I:
    Wagony chłodnie (z regulowaną temperaturą - izotermiczne) ze średnią izolacją
    (klasy IN), z wentylatorami obrotowymi, z rusztem podłogowym i zbiornikami
    na lód o pojemności od 3,5m3.

    a - 4 osie
    b - 2 osie o dużej powierzchni 22 - 27m3
    bb - 2 osie o bardzo dużej powierzchni powyżej 27m3
    c - z hakami do mięsa
    d - do przewozu ryb
    e - z wentylacją elektryczną
    g - wagon z chłodzeniem agregatowym
    gg - chłodnia chłodzona gazem płynnym
    h - ze wzmocnioną izolacją (klasy IR)
    i - chłodnia chłodzona przez agregat chłodniczy z osobnego wagonu technicznego
    ii - wagon techniczny
    k - 2 osie powyżej 15t, 4 osie powyżej 30t
    l - wagon izotermiczny bez zbiorników na lód
    m - 2 osie do 19m2, 4 osie do 39m2
    n - 2 osie do 25t, 4 osie do 40t
    o - ze zbiornikami na lód o pojemności mniejszej niż 3,5m3
    p - bez rusztu podłogowego    - wagony serii K:
    Wagony platformy dwuosiowe budowy normalnej z odchylanymi ścianami
    i krótkimi kłonicami.
    12m, 25 - 30t

    b - z dlugimi kłonicami
    g - przystosowane do przewozu kontenerów
    i - z ruchomym pokryciem i stałymi ścianami czołowymi
    k - do 20t
    kk - 20 - 25t
    l - bez kłonic
    m - 9 - 12m
    mm - do 9m
    n - powyżej 30t
    o - ze ścianami stałymi
    p - bez ścian
    pp - ze ścianami odejmowanymi    - wagony serii L:
    Wagony platformy specjalnej budowy na osiach pojedynczych.
    12m, 25 - 30t

    b - przystosowany do przewozu średnich kontenerów
    c - z ławą pokrętną
    d - bez podłogi piętrowej, do przewozu samochodów
    e - z podłogą piętrową, do przewozu samochodów
    g - przystosowany do przewozów kontenerów (bez średnich)
    h - do przewozu blach w zwojach załadowanych w pozycji leżącej
    hh - do przewozu blach w zwojach załadowanych w pozycji stoącej
    i - z ruchomym przykryciem i stałymi scianami czołowymi
    j - z urządzeniem amortyzującym uderzenia
    k - do 20t
    kk - 20 - 25t
    l - bez kłonic
    m - 2 osie, 9 - 12m, 3 osie (lub więcej) 18 - 22m
    mm - do 9m
    n - powyżej 30t
    p - bez ścian    - wagony serii O:
    Wagony platformy specjalnej budowy na osiach pojedynczych.

    a - 3 osie
    k - gr. obc. <20t
    kk - 20t < gr. obc. < 25t
    l - bez kłonic
    m - 9m < długość ładunkowa < 12m
    mm - długość ładunkowa < 9m
    n - 2 osie: gr. obc. >30 t / 3 osie: gr. obc. > 40tLitery o znaczeniu wewnętrznym - stosowane na PKP S.A.:
    t - wagon rodzaju G,H,E przystosowany do przewozów wojskowych
    u - wagon kryty: służbowy (S), prywatny (P), o ograniczonej sprawnści technicznej
    w - wagon węglarka normalnej budowy: służbowy, handlowy, prywatny
    v - wagon węglarka specjalnej budowy: służbowy, prywatny
    z - wagon platforma: służbowy, prywatny
    y - wagon specjalny: służbowy, prywatny
    x - wagon, który otrzymał nową numerację obowiązującą od 1980 rokuOznaczenia wagonów serii R, S, Z, T, U oraz wagonów wieloczłonowych F, H, I, U, Z, L, S - materiał W PRZYGOTOWANIU.
Wymiary podawane w powyższych zestawieniach dotyczą długości ładunkowej wagonów (czyli nie całego wagonu).
Waga podawana w powyższych zestawieniach informuje o grupie ładowności wagonu (czyli nie o masie całego wagonu)


Poniżej przedstawione są inne napisy i znaki umieszczane na wagonach towarowych oraz tabele granicy ładowności wagonów:


Inne napisy i znaki na wagonach towarowych
Tabela granicy ładowności wagonówZ boku wagonu za specjalną kratką umieszcza się list przewozowy czyli kartę z informacją o przewozie (nadawca, adresat, specyfikacja ładunku, itp).
Do początku stronyPowrót do menu tematu

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl