Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót
do menu

Oznaczenia taboru:

Oznaczenia wagonów osobowych:

Mówiąc wagony osobowe należy rozróżnić następujące wagony:
- wagony do przewozu podróżnych (miejsca: siedzące, leżące, sypialne),
- wagony restauracyjne, barowe, itp.,
- wagony bagażowe, pocztowe, służbowe, itp.

Kliknij aby powiększyć    Wagon osobowy 2 klasy

Kliknij aby powiększyć    Wagon osobowy 1 i 2 klasy

Kliknij aby powiększyć    Wagon osobowy piętrowy 2 klasy

Kliknij aby powiększyć    Wagon pocztowy


Oznaczenia umieszczane na wagonach osobowych regulują "Przepisy o wzajemnym użytkowaniu wagonów osobowych i bagażowych w ruchu międzynarodowym", czyli RIC (Regolamento Internazionale Carozzi). Dodatkowe przepisy zawarte są również w kartach UIC 580 i UIC 413 (UIC - Union Internationale des Chemins de Fer, czyli Międzynarodowy Związek Kolei) oraz w zapisach TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności).
Nie spełnienie norm RIC w oznakowaniu wagonów, dyskwalifikuje poruszanie się wagonów po innych zarządach kolejowych, ponieważ takie wagony nie są wpuszczane na szlaki obcego zarządu kolejowego.
Wśród oznaczeń spotkać można również oznaczenie PPW (Prawiła Polzowania Wagonami), który posiada skrót międzynarodowy MC i określa normy oznakowań wagonów poruszających się po terenie wschodniej Europy.

Każdy wagon osobowy musi być oznaczony odpowiednimi opisami i znakami zarówno we wnętrzu jak i na zewnątrz.
Stosuje się oznaczenia cyfrowe oraz literowe i umieszcza się je po obydwu stronach pudła wagonu pod linią okien, a w przypadku wagonów piętrowych między dolnymi i górnymi oknami.

Przykładowy opis wagonu osobowego z wyjaśnieniem:
Oznaczenie cyfrowe wagonu składa się z sześciu grup cyfr (4 grupy dwucyfrowe, 1 grupa trójcyfrowa i 1 grupa jednocyfrowa) co w sumie daje dwunastocyfrowy numer wagonu, czyli tak zwany identyfikator EVN.

Ostatnia cyfra numeru jest cyfrą samokontroli, która daje możliwość sprawdzenia czy numer został poprawnie ustalony (sposób obliczania w dalszej części).

Cyfry trzech pierwszych grup są oddzielone myślnikiem od pozostałych. Cyfra samokontroli również oddzielona jest myślnikiem od poprzedzających ją cyfr numeru.
Trzy grupy cyfr przed cyfrą samokontroli (grupa 3,4,5) są podkreślone linią ciągłą i stanowią zasadniczy numer wagonu i wiążą się oznakowaniem literowym.

- pierwsza grupa (2 cyfry):
    System wymiany.
    Oznacza do jakiego systemu komunikacji wagon
    jest przystosowany.
    50 - do komunikacji wewnętrznej (z lub bez klimatyzacji)
    51 - stała szerokość toru, nieklimatyzowane
    52 - różne szerokości torów (1435/1524mm), bez klimatyzacji
    54 - różne szerokości torów (1435/1672mm), bez klimatyzacji
    55 - niekodowany dla systemu wymiany
    57 - stała szerokość torów, z lub bez klimatyzacji
    58 - różne szerokości torów (1435/1524mm), z wymianą wózków,
           z lub bez klimatyzacji
    59 - różne szerokości torów (1435/1524mm), zmienny rozstaw kół,
           z lub bez klimatyzacji
    60 - włączane do ruchu dla potrzeb wewnętrznych kolei, z lub bez klimatyzacji
    61 - stała szerokość torów, z klimatyzacją
    62 - różne szerokości torów (1425/1524mm), z klimatyzacją
    63 - włączane do ruchu dla potrzeb wewnętrznych kolei, z lub bez klimatyzacji
    64 - różne szerokości torów (1435/1672mm), z klimatyzacją
    65 - nie kodowane według RIC, dla UIC - transport samochodów
    67 - stała szerokość torów, z lub bez klimatyzacji
    68 - różne szerokości torów (1435/1524mm), z wymianą wózków,
           z lub bez klimatyzacji
    69 - różne szerokości torów (1435/1524mm), zmienny rozstaw kół,
           z lub bez klimatyzacji
    70 - komunikacja wewnętrzna, z klimatyzacją, ciśnieniowo szczelne
    71 - stała szerokość torów, z lub bez klimatyzacji, (dla UIC - tylko sypialne)
    73 - stała szerokość torów, z klimatyzacją, ciśnieniowo szczelne

- druga grupa (2 cyfry):
    Oznaczenie kolei właścicelki lub kolei włączającej wagon do eksploatacji.
    10 - Fińskie Koleje Państwowe (VR)
    20 - Koleje Rosyjskie (RŻD)
    21 - Koleje Białoruskie (BC)
    22 - Koleje Ukraińskie (UZ)
    23 - Koleje Moładawskie (CFM)
    24 - Koleje Litewskie (LG)
    25 - Koleje Łotewskie (LDZ)
    26 - Koleje Estońskie (EVR)
    27 - Koleje Kazachskie (KZH)
    28 - Koleje Gruzińskie (GR)
    29 - Koleje Uzbeckie (SAZ)
    30 - Koleje Koreańskiej Republiki Ludowej (KRZ)
    31 - Koleje Mongolii (MTZ)
    32 - Koleje Wietnamskiej Republiki Ludowej (DSVN)
    33 - Koleje Chińskiej Republiki Ludowej (KZD)
    40 - Koleje Kubańskie (FC)
    41 - Albańskie Koleje Żelazne (HSH)
    42 - Koleje Japońskie (JR)
    43 - Kolej Żelazna Raab-Ebenfurt (GySEV)
    44 - Budapesztańskie Przedsiębiorstwo Transportowe (BHEV)
    51 - Polskie Koleje Państwowe (PKP)
    52 - Bułgarskie Koleje Państwowe (BDŻ)
    53 - Rumuńskie Koleje Żelazne (CFR)
    54 - Koleje Czeskie (CD)
    55 - Węgierskie Koleje Państwowe (MAV)
    56 - Koleje Republiki Słowacji (ZSR)
    57 - Koleje Azerbejżańskie (AZ)
    58 - Koleje Ormiańskie (ARM)
    59 - Koleje Kirgijskie (KRG)
    60 - Koleje Irlandzkie (CIE)
    61 - Koleje Koreańskie (KNR)
    62 - Prywatne Koleje Szwajcarskie (SP)
    63 - Kolej Bern-Lotschberg-Simpol (BLS)
    64 - Koleje Nord-Milano-Escercizio (FNME)
    65 - Kolej Żelazna Republiki Jugosławi i Macedoni (MŻ)
    66 - Koleje Tadżyckie (TZD)
    68 - Koleje Ahaus-Alstate (AAE)
    69 - Towarzystwo Eurotunel (Eurotunel)
    70 - Brytyjskie Towarzystwo Transportowe (RFD)
    71 - Państwowa Sieć Kolei Hiszpańskich (RENFE)
    72 - Wspólnota Kolei Jugosłowiańskich (JŻ)
    73 - Koleje Greckie (CH)
    74 - Szwedzkie Koleje Państwowe (SJ)
    75 - Tureckie Koleje Państwowe (TCDD)
    76 - Norweskie Koleje Państwowe (NSB)
    78 - Chorwackie Koleje Żelazne (HŻ)
    79 - Słoweńskie Koleje Żelazne (SŻ)
    80 - Niemiecka Kolej Federalna (DB)
    81 - Austriackie Koleje Federalne (OBB)
    82 - Narodowe Towarzystwo Kolei Luksemburskich (CFL)
    83 - Włoskie Koleje Państwowe(FS)
    84 - Holenderskie Koleje Żelazne (NS)
    85 - Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB)
    86 - Duńskie Koleje Państwowe (DSB)
    87 - Towarzystwo Narodowe Dróg Żelaznych we Francji (SNCF)
    88 - Towarzystwo Narodowe Dróg Żelaznych w Belgii (B)
    89 - Koleje Bośni i Hercegowiny (ZBH)
    90 - Koleje Egipskie (ER)
    91 - Towarzystwo Narodowe Dróg Żelaznych w Tunezji (SNCFT)
    92 - Towarzystwo Narodowe Transportu Kolejowego w Algierii
    93 - Marokańskie Koleje Państwowe (ONCFM)
    94 - Koleje Prortugalskie (CP)
    95 - Izraelskie Koleje Państwowe (IR)
    96 - Irańskie Koleje Państwowe (RAI)
    97 - Syryjskie Koleje Żelazne (CFS)
    98 - Libańskie Koleje Państwowe (CEL)
    99 - Irackie Koleje Żelazne (IRR)

- trzecia grupa (2 cyfry):
    Oznacza charakterytykę eksploatacyjną wagonu.
    00-04 - pocztowe
    05-09 - prywatne
    10-19 - osobowe klasy 1
    20-29 - osobowe klasy 2
    30-39 - osobowe klasy 1 i 2
    40-44 - z miejscami do leżenia klasy 1 lub 1 i 2
    50-59 - z miejscami do leżenia klasy 2
    70-75 - sypialne
    82 - osobowy klasy 2 z przedziałem bagażowym
    85 - osobowy klasy 2 z barem
    88 - wagon restauracyjny
    89 - salonowy (konferencyjny)
    91 - bagażowy z przedziałem pocztowym
    92 - bagażowy
    95 - bagażowy bez korytarza bocznego
    97-98 - do przewozu samochodów
    99 - służbowy (doświadczalny, pomiarowy, itp.) albo socjalny 1 lub 2 klasy

- czwarta grupa (2 cyfry):
    Oznacza parametry techniczne związane z eksploatacją.
    Pierwsza cyfra tej grupy, czyli 7 cyfra numeru oznacza prędkość
    maksymalną z jaką może poruszać się wagon.
        1,2 - do 120km/h
        3,4,5,6 - od 121 do 140km/h
        7,8 - od 141 do 160km/h
        9 - powyżej 160km/h

    Druga cyfra tej grupy, czyli 8 cyfra numeru oznacza rodzaj
    dostarczanej energii (ogrzewania).
    Ósma cyfra numeru (od 1 do 9) w odpowiednich konfiguracjach
    z cyframi określającymi prędkość (7 cyfra numeru) informuje o:
        w - wagon z przewodem WN dla wszystkich napięć
        p - wagon tylko z ogrzewaniem parowym
        a - prąd przemienny 1500V, 50Hz lub 16/23Hz
        b - prąd przemienny 1000V, 51-150Hz
        c - prąd stały 1500V
        d - prąd stały 3000V

    Oznaczenia:
    10 - do 120km/h, a+b+c+d+p
    11 - do 120km/h, a+p
    12 - do 120km/h, a+p
    13 - do 120km/h, a+p
    18 - do 120km/h, d+p
    20 - do 120km/h, p
    27 - do 120km/h, b+p
    28 - do 120km/h, b+p
    30 - 121-140km/h, a+b+c+d
    33 - 121-140km/h, a
    35 - 121-140km/h, a
    37 - 121-140km/h, b+c
    38 - 121-140km/h, d
    40 - 121-140km/h, a+b+c+d+p
    41 - 121-140km/h, a+b+c+d+p
    42 - 121-140km/h, a+b+c+d+p
    43 - 121-140km/h, a+p
    45 - 121-140km/h, a+p
    47 - 121-140km/h, b+c+p
    48 - 121-140km/h, d+p
    50 - 121-140km/h, a+b+c+d+p
    51 - 121-140km/h, a+b+c+d+p
    52 - 121-140km/h, a+b+c+d+p
    53 - 121-140km/h, a+p
    60 - 121-140km/h, p
    66 - 121-140km/h, p
    70 - 141-160km/h, a+b+c+d
    71 - 141-160km/h, a+b+c+d
    72 - 141-160km/h, a+b+c+d
    75 - 141-160km/h, a
    78 - 141-160km/h, d
    80 - 141-160km/h, a+b+c+d+p
    81 - 141-160km/h, a+b+c+d+p
    85 - 141-160km/h, a+p
    88 - 141-160km/h, d+p
    89 - 141-160km/h, w
    90 - poyżej 160km/h, a+b+c+d
    91 - poyżej 160km/h, a+b+c+d
    92 - poyżej 160km/h, a+b+c+d+p
    94 - poyżej 160km/h, a
    95 - poyżej 160km/h, a
    99 - poyżej 160km/h, w

- piąta grupa (3 cyfry):
    Oznacza kolejny numer wagonu z danej serii produkcyjnej.

- szósta grupa (1 cyfra):
    Jest to cyfra samokontroli (poprawność numeru).
    Oblicza się ją w następujący sposób:


Obliczanie cyfry samokontroliSprawdzanie poprawności numeru


Oprócz oznaczeń cyfrowych przy opisie wagonów pasażerskich używa się również oznaczń literowych z rozróżnieniem na litery duże i małe. (Duże litery powiązane tematycznie z 3 grupą cyfr)

- Duże litery (klasa i rodzaj wagonu):
    Duże litery są powiązane znaczeniowo z 3 grupą cyfr numeru wagonu.

    A - osobowe klasy 1
    B - osobowe klasy 2
    AB - osobowe klasy 1 i 2
    AcBc - z miejscami do leżenia klasy 1 lub 1 i 2
    Bc - z miejscami do leżenia klasy 2
    BD - osobowy klasy 2 z przedziałem bagażowym
    BR - osobowy klasy 2 z barem
    D - bagażowy
    DP - bagażowo - pocztowy
    P - pocztowy lub prywatny
    S - służbowy
    WL - sypialny
    WR - restauracyjny
    WLk - wagon socjalny klasy 1
    Bck - wagon socjalny klasy 2
    Z - ogrzewczy
- Małe litery (specyfikacja techniczna):
    b - zmodernizowany barowy
    c - z miejscamido leżenia (Bc, AcBc)     d - z przewodem zdalnego strowania
    e - z przedziałami menedżerskimi
    h - przejście środkiem wagonu, przedziały otwarte
    - do przewozu osób niepełnosprawnych
    k - wagon akcji socjalnej (Bck, Wlk)
    m - wagon dłuższy niż 24,5m
    n - ogrzewanie nawiewne
    p - piętrowy
    s - boczny korytarz w wagonie bagażowym
    t - do przewozów specjalnych
    u - możliwość zdalnego zamykania drzwiami i sterowania oświetleniem
    z - wagon zdeklasowany np z klasy 1 na 2


Kliknij aby powiększyć    Oznaczenie wagonu osobowego 1 klasy

Kliknij aby powiększyć    Oznaczenie wagonu osobowego 2 klasy

Kliknij aby powiększyć    Oznaczenie wagonu osobowego 1 i 2 klasy

Kliknij aby powiększyć     Oznaczenie wagonu barowego

Kliknij aby powiększyć    Oznaczenie wagonu pocztowego

Kliknij aby powiększyć     Oznaczenie wagonu piętrowego 2 klasyGdy wystąpi sytuacja, że nie ma możliwośći umieszczenia ujednoliconego numeru wraz z oznaczeniem literowym pod linią okien (np. gdy na wagonie gdzie jest logo przewoźnika), umieszcza się je razem z oznaczeniami ostojnicy.


Kliknij aby powiększyć    Oznaczenie przeniesione na ostojnicę

Kliknij aby powiększyć    Logo przewoźnika - PKP Intercity S.A.

Kliknij aby powiększyć    Logo przewoźnika - Austriackie Koleje Federalne

Kliknij aby powiększyć     Logo przewoźnika - Chorwackie Koleje Żelazne

Kliknij aby powiększyć    Logo przewoźnika - Koleje Niemieckie

Kliknij aby powiększyć    Logo przewoźnika - Koleje Republiki Słowacji

Przykłady oznaczeń na wagonach z innych Państw:

Kliknij aby powiększyć     Austria - oznaczenie wagonu 2 klasy

Kliknij aby powiększyć     Bułgaria - oznaczenie wagonu sypialnego 1 i 2 klasy

Kliknij aby powiększyć     Chorwacja - oznaczenie wagonu 1 i 2 klasy

Kliknij aby powiększyć     Czechy - oznaczenie wagonu salonki

Kliknij aby powiększyć     Jugosławia - oznaczenie wagonu 2 klasy

Kliknij aby powiększyć     Raab-Ebenfurt - oznaczenie wagonu 2 klasy

Kliknij aby powiększyć     Rosja - oznaczenie wagonu sypialnego 1 i 2 klasy

Kliknij aby powiększyć     Rumunia - oznaczenie wagonu 1 klasy


Kliknij aby powiększyć     Słowacja - oznaczenie wagonu 2 klasy

Kliknij aby powiększyć     Węgry - oznaczenie wagonu 1 klasy


W 2008 roku w związkuz prywatyzacją kolei węgierskich nastąpił podział spółki MÁV Zrt na spółki córki. Powstały w ten sposób: MÁV-START Zrt. (przewozy pasażerskie), MÁV-CARGO Zrt. (przewozy towarowe), MÁV-TRAKCIÓ Zrt., MÁV-GÉPÉSZET Zrt. i inne.

Kliknij aby powiększyć     Oznaczenie wagonu barowego spółki MÁV-START

Oprócz powyżej przedstawionych oznaczeń na ostojnicy (dolnej krawędzi pudła wagonu) z obydwu stron umieszczone są informacje dotyczące ich przynależności, rodzaju ogrzewania, masy hamującej, daty rewizji (naprawy) technicznej, wymiarów wagonu, itp.

Poniższe zestawienie przedstawia wybrane oznaczenia na ostojnicy:Oznakowania umieszczane na czołowych ścianach wagonów:
Na wagonach osobowych zamieszcza się również informacje o relacji pociągu i numer wagonu wprzypadku gdy miejsca objetę są rezerwacją. Informacje te są montowane w pobliżu drzwi wejściowych po obydwu stronach wagonu.

Kliknij aby powiększyć    Relacja wagonu


Na pudle wagonu przy drzwiach wejściowych znajduje się również informacja o klasie pasażerskiej wagonu.

Kliknij aby powiększyć    Klasa wagonu


Wagony z miejscami do leżenia oraz wagony sypialne posiadają słowne, pięciojęzyczne opisy ich przeznaczenia w jednym rzędzie nad górną linią okien (między oknami i dachem) na calej długości wagonu.
Np.:

WAGON Z MIEJSCAMI DO LEŻENIA,
COUCHETTES
LIEGEWAGEN
CARROZZA - COUCCETTE
i w języku rosyjskim

Kliknij aby powiększyć    Opis w języku rosyjskim


WAGON SYPIALNY,
VOITURE LITS
SCHLAFWAGEN
CARROZZA - LETTI
i w języku rosyjskim

Kliknij aby powiększyć    Opis w języku rosyjskim


Do początku stronyPowrót do menu tematu

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl