Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Stacje kolejowe:

Podział stacji:
- Ze względu na rodzaj przewozów
- Ze względu na położenie
- Ze względu na pracę techniczno - ruchową


1) Ze względu na rodzaj przewozów rozróżnia się stacje:

a) osobowe, czyli takie na których odbywa się ruch podróżnych i wymiana pasażerska. Stacje osobowe przystosowane są do odprawy podróżnych - posiadają kasy biletowe i informację oraz umożliwiają na przykład ekspedycję przesyłek pocztowych (konduktorskich), bagażowych itp.,

    Stacja osobowa - Warszawa Wileńskab) towarowe, czyli takie na których odbywa się obsługa ruchu towarowego z uwzględnieniem odprawy i przyjmowania przesyłek towarowych,

    Stacja towarowa - Kraków Prokocimc) osobowe - towarowe, czyli takie które spełniają wymagania zarówno stacji osobowych (obsługa podróżnych) oraz stacji towarowych (obsługa przesyłek towarowych). Ten typ stacji jest najbardziej popularnym, gdyż w jednym miejscu realizowane są jednocześnie dwie usługi przewozowe,

    Stacja osobowo-towarowa - ChabówkaDo początku strony2) Ze względu na położenie rozróżnia się stacje:

a) węzłowe, czyli takie na których spotykają się minimum trzy szlaki kolejowe; stacje takie mogą mieć układ torów widłowy (szlaki kolejowe przechodzą z kilku w jeden danego kierunku), krzyżowy (szlaki krzyżują się na stacji) oraz z połączonymi obydwoma układami torów,


Przykłady układu szlaków na stacjach węzłowychb) krańcowe, czyli te występujące na na początku lub końcu linii kolejowej i najczęściej takie stacje mają czołowy układ torów,

    Stacja krańcowa z czołowym układem torów (Budapest Nyugati)
c) pośrednie, występujące między stacjami węzłowymi, krańcowymi lub pomiędzy stacją węzłową, a krańcową; stacje pośrednie mają najczęściej układ torów przechodni.

Do stacji pośrednich zalicza się również mijanki, czyli stacje, na których wykonywany jest najmniejszy zakres ruchowy. Służą one na linii jednotorowej do krzyżowania i wyprzedzania się pociągów, a na linii dwutorowej do wyprzedzania się pociągów.


Schemat przykładowych mijanek


    Stacja mijankowa - Jordanów

Do początku strony2) Ze względu na wykonywaną pracę techniczno - ruchową rozróżnia się stacje:

a) rozrządowe, które często posiadają górkę rozrządową i służą do do rozrządzania i zestawiania pociągów towarowych,


b) ładunkowe i przeładunkowe, na tych pierwszych odbywa się nadawanie (ładowanie) i odbieranie (rozładowywanie) przesyłek towarowych np. z pojazdów drogowych, statków magazynów na wagony i odwrotnie; stacje przeładunkowe służą do przeładunku towarów z jednych pociągów na drugie w transporcie międzynarodowym w sytuacji zmiany szerokości toru na granicy (np. PL / państwa b. ZSRR).


c) postojowe, czyli miejsca gdzie stacjonują składy pociągów pasażerskich (czasem też pojazdów trakcyjnych - np. szynobusów); tam prowadzone są ich naprawy, mycie, zaopatrywanie w środki potrzebne do realizacji przewozu (woda, gaz, pościel, środki sanitarne, itp). Na stacjach postojowych realizowane jest też zestawianie składów pasażerskich, które następnie są wyprawiane na perony stacyjne.

   Stacja postojowa

Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl