Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót
do menu

Rozjazdy torowe:

Parametry rozjazdów:

Opisując i projektując rozjazdy podstawowym elementem są promień pod jakim odgałęzia się tor zwrotny od zasadniczego oraz skos rozjazdu. Im ten promień jest większy, tym większy łuk rozjazdu, a co się z tym wiąże możliwa większa prędkość przejazdu po nim pociągu.
Najbardziej popularnymi promieniami są: 1200m (duże szybkości), 500m, 300m, 265m, 245m, 231m, 205m, 190m.
Skosy rozjazdu to tangensy kąta pomiędzy osią toru zasadniczego, a osią toru zwrotnego. Wierzchołkiem tego kąta jest środek geometryczny rozjazdu. Małe skosy rozjazdów przyjmują miary - tangens alfa = 1 : 18,5, 1 : 14,1, 1 : 12,1, 1 : 10, 1 : 9. Przy dużych skosach miary są następujące: 1 : 7,5, 1 : 7, 1 : 6,6, 1 : 4,8.

Poniższy rysunek schematycznie przedstawia wyżej opisane parametry na porzykładzie rozjazdu zwyczajnego lewego:


Parametry rozjazdu

Do początku stronyPowrót do menu tematu

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl