Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Punkty eksploatacyjne:

Posterunki ruchu:

Zadaniem posterunków ruchu jest sprawne prowadzenie pociągów zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich przejazdu.
Posterunki te dzielą się na dwie podstawowe grupy: następcze i pomocnicze.


Schemat posterunków ruchu


1) Posterunki następcze służą do regulacji następstwa jazdy pociągów w ten sposób, że pozwala na przejazd lub odjazd pociągu tylko wówczas, gdy tor przyległego odstępu lub szlaku do tego posterunku jest wolny. Wszystkie posterunki następcze (wraz z poniższymi odmianami) wyposażone są w semafory.
Posterunki następcze dzielą się na posterunki zapowiadawcze, odstępowe i bocznicowe:

Posterunki zapowiadawcze (stacje i posterunki odgałęźne)
Posterunki odstępowe
Posterunki bocznicowe2) Posterunki pomocnicze są to posterunki urządzone na szlaku przy odgałęzieniu bocznicy, tylko w celu umożliwienia wjazdu pociągu na bocznicę i zgłoszenia, że szlak jest wolny, względnie wyjazdu pociągu z bocznicy. Posterunek pomocniczy nie jest wyposażony w semafory i bierze udział w zapowiadaniu tylko pociągów obsługujących bocznicę.
Przykładowe sytuacje lokalizacji posterunków ruchuDo początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl