Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Rodzaje podwozi i wózki:

Budowa wózków:

Podstawowym elementem każdego wózka jest jego rama zwana też ostojnicą, która wsparta jest sprężyście na zestawach kołowych poprzez więzy łożyskowe, czyli łożyska główne (maźnice), układy prowadzenia zestawów kołowych i usprężynowanie I-ego stopnia).
W ramie mieszczą się wszystkie mechanizmy i urządzenia wózków takie jak elementy mechaniczne wózka służące do przenoszenia sił pociągowych, amortyzacji drgań, prowadzenia zestawów kołowych itp. oraz zespoły napędowe i elementy układu hamulcowego.

Rama wózka musi być wytrzymała na obciążenia statyczne i dynamiczne. Musi być dostatecznie sztywna i możliwie lekka.
Jej kształt jest zależny od liczby zestawów kołowych oraz ich prowadzenia, typu układu przenoszenia sił pociągowych, sposobu usprężynowania, rodzaju zastosowanych układów napędowych i hamulcowych, prędkości konstrukcyjnej itp.

Ramy wózków wiążą w jedną całość konstrukcyjną zestawy kołowe, zespoły napędowe i zespoły hamulcowe. Konstrukcja ram decyduje o bezpieczeństwie jazdy i niezawodności całego pojazdu.
Odpowiadają również jak było wcześniej wspomniane za wsparcie nadwozi oraz pośredniczą w przenoszeniu na nie sił pociągowych - są elementami pośredniczącymi miedzy zestawami kołowymi, a nadwoziem.

Ramy wózków mimo swojego zróżnicowania zależnego od stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych mają pewne elementy wspólne.
Są nimi dwie podłużnice, zwane też belkami ostojnicowymi wózka, czyli elementy ramy równoległe do osi toru oraz poprzecznice czyli belki poprzeczne do osi toru. Belki poprzeczne skrajne zwane są czołownicami, co zaznaczone jest na poniższym rysunku.


Przykładowa rama wózka (rys. poglądowy)


Współczesne ramy wykonywane są z pasów blach o grubościach 12-18mm spawanych formie belek skrzynkowych i odpowiednio ze sobą łączonych oraz elementów odlewanych. Stosuje się stal konstrukcyjną niskostopową, czyli stal, w której obok węgla występują w niewielkich ilościach inne dodatki stopowe (do 1%), o dobrych właściwościach spawalniczych i antykorozyjnych.

   
Przykładowe ramy wózków (opis na pow.)
Ramy wózków dzieli się na:
- otwarte i zamknięte,
- przestrzenne i płaskie,
- pod względem ilości poprzecznic.


Ramy zamknięte posiadają zawsze czołownice. W ramach otwartych czołownice nie występują.Schematy przykładowych ram wózków  Nadwozie lokomotywy po zdjęciu z wózkówW konstrukcji pojazdów szynowych stosuje się wózki jedno, dwu lub trzyosiowe i czasem w wagonach towarowych czteroosiowe. Najpopularniejszą grupą są wózki dwuosiowe.
Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2018 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl