Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Obiekty mostowe:

Obiekty mostowe to budowle inżynierskie, które dzielą się na 4 rodzaje w zależności od pokonywanej przeszkody nad którą występują:

- Mosty służą do przeprowadzenia drogi kolejowej nad ciekami wodnymi takimi jak np. rzeki, strumienie, kanały, zatoki morskie, jeziora czy też miejsca czasowo wypełniane wodą (parowy).

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Most
- Wiadukty służą do przeprowadzenia drogi kolejowej nad suchymi dolinami lub wąwozami oraz tam gdzie występuje skrzyżowanie linii kolejowych na różnych poziomach, czy też linii kolejowej z drogą samochodową lub linią tramwajową itp.
Wiadukty w stosunku do mostów odróżnia głównie brak części mokrych (zatopionych w wodzie).

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć 
Wiadukty
- Kładki to odpowiedniki wiaduktów jednak przeznaczone tylko do ruchu pieszego. Sytuuje się je np. na stacjach / przystankach kolejowych i służą jako przejścia dla pieszych nad torami.

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Kładki piesze
- Estakady są pochodnymi wiaduktów lecz służące do przeprowadzenia drogi kolejowej ponad terenem na dłuższym odcinku. Stosuje się je np. dla potrzeb bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu ponad obszarem zabudowanym, czy też gdy po prostu budowa wysokiego gruntowego nasypu na tak długim odcinku jest nieopłacalna.

Kliknij aby powiększyć    Estakada we WrocławiuObiekty mostowe można klasyfikować według:

- materiału, z którego budowla została wykonana - rozróżnia się obiekty mostowe drewniane, kamienne, metalowe i betonowe,

- rodzaju konstrukcji nośnej - np. belkowe, łukowe, wiszące, jednoprzęsłowe, wieloprzęsłowe, blachowe, kratownicowe, nitowane, spawane itp.,

- położenia jezdni - czyli np. z jezdnią górna lub dolną lub z jezdniami wielopoziomowymi ("jezdnia" określa drogę kolejowa, tramwajową, samochodową lub pieszą),

- liczby torów kolejowych - budowle mostowe jednotorowe, dwutorowe lub wielotorowe,

- rodzaju nawierzchni torowej - podsypkowej lub wspartej na mostownicach,

- dopuszczalnego obciążenia mostu.Kliknij aby powiększyć   
Wiadukt kamienny, łukowy, wieloprzęsłowy,
z jezdnią górną, dwutorowyKliknij aby powiększyć   
Wiadukt betonowy, łukowy, wieloprzęsłowy,
z jezdnią górną, dwutorowyKliknij aby powiększyć   
Most metalowy, jednoprzęsłowy, blachowy,
nitowany, z jezdnią dolną, jednotorowyKliknij aby powiększyć   
Most metalowy, jednoprzęsłowy, blachowy,
spawany, z jezdnią dolną, jednotorowyKliknij aby powiększyć   
Most metalowy, jednoprzęsłowy, kratownicowy,
nitowany, z jezdnią dolną, jednotorowyKliknij aby powiększyć   
Most metalowy, wieloprzęsłowy, kratownicowy,
nitowany, z jezdnią dolną, jednotorowyKliknij aby powiększyć   
Most metalowy, wieloprzęsłowy,
spawany, z jezdnią górną, dwutorowyKliknij aby powiększyć   
Wiadukt metalowy, jednoprzęsłowy,
spawany, z jezdnią górną, jednotorowyKliknij aby powiększyć    Nitowana konstrukcja nośna
Podstawowe parametry charakteryzujące budowle mostowe:

Mosty i wiadukty charakteryzuje jednakowa konstrukcja. Podstawowymi jej elementami są podpory, na których za pośrednictwem łożysk wspiera się przęsło lub jak przy budowlach wieloprzęsłowych - przęsła.

Podpory są wykonane jako słupy na fundamentach i przenoszą masę konstrukcji mostowej na grunt stały. Podpory skrajne, czyli te stykające się z nasypem nazywa się przyczółkami, a podpory pośrednie to filary

Przęsła tworzą tak zwany pomost, czyli ustrój nośny mostu/wiaduktu, na którym znajduje się droga kolejowa lub inna.
Odległość między osiami punktów podparcia przęsła nazywa się rozpiętością przęsła, a odległość między przyczółkami to rozpiętość budowli mostowej.

Łożyska to elementy łączące przęsła z podporami. Ich zadaniem jest przenoszenie obciążeń na podpory oraz umożliwienie ruchów przęseł w stosunku do podpór wywołanych rozszerzalnością cieplną stali.
Wyróżnia się łożyska: stalowe liniowo styczne, stalowe wałkowe, oraz najnowsze elastomerowe (gumowe).


Kliknij aby powiększyć    Łożysko liniowo-styczne

Kliknij aby powiększyć    Łożysko wałkoweW mostach kamiennych łożysk się nie stosuje - podpory z przęsłami są sztywno połączone, często jako jeden elementPodstawowe elementy konstrukcji


Kliknij aby powiększyć    Przyczółek wiaduktu

Kliknij aby powiększyć    Widok na podpory przed zamocowaniem przęseł

Kliknij aby powiększyć    Podpory - filar i przyczółek


Pod względem stosowanej nawierzchni torowej na mostach / wiaduktach rozróżnia się te budowle z nawierzchnią podsypkową i bezpodsypkową.
Budowle mostowe z nawierzchnią na podsypce posiadają przęsła ze specjalnie ukształtowanym korytem, w którym przebiegają tory. Ten typ nawierzchni ułatwia prace konserwacyjne przy nawierzchni torowej, gdyż jest możliwe prowadzenie ciągłego oczyszczania podsypki (bez przerywania prac na czas pokonywania mostu / wiaduktu)
Najczęściej ten typ nawierzchni występuje na mostach / wiaduktach o małej rozpiętości (kamiennych, betonowych, stalowych).

Kliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Wiadukty z nawierzchnią podsypkową


Kliknij aby powiększyć    Koryto na podsypkę

Kliknij aby powiększyć    Konstrukcja przęsła z nawierzchnią podsypkowa (korytowa)


Na długich (pow, 75m) mostach o konstrukcji stalowej stosuje się nawierzchnię bezpodsypkową, czyli taką gdzie szyny przytwierdzane są bezpośrednio do mostownic.
Mostownice to drewniane belki o przekroju prostokąta o wymiarach 22x24x250cm lub 26x30x300cm, analogiczne do podkładów układane na konstrukcji stalowej przęseł (podłużnicach). Zadaniem tych elementów jest ograniczenie wpływu oddziaływania dynamicznego przejeżdżającego taboru na konstrukcję oraz zbliżenie sztywności nawierzchni torowej na szlaku i na budowli mostowej.

Kliknij aby powiększyć   
Nawierzchnia bezpodsypkowa na mostownicachKliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć   
Szyna przytwierdzona do mostownicKliknij aby powiększyć    Kliknij aby powiększyć 
Mostownice wsparte na podłużnicach przęsła
Na mostach / wiaduktach o długości powyżej 20 metrów na nawierzchni torowej w przestrzeni międzyszynowej stosuje się specjalne odbojnice, które pełnią role ochronną. W przypadku wykolejenia pociągu w obrębie budowli zabezpieczają przed dalszym poprzecznym ruchem taboru.
Odbojnice najczęściej wykonuje się z szyn.

Kliknij aby powiększyć    Odbojnice między szynami
Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl