Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Tramwaje

Powrót

Wagon typu 105N/Na:

Hamowanie:

Hamowanie w wagonie typu 105Na dzielimy na hamowanie służbowe i hamowanie awaryjne.
To pierwsze rozpocznie się gdy motorniczy wciśnie pedał hamulca lecz nie przekroczy ogranicznika. Zacznie się wtedy pierwszy stopień hamowania, czyli hamowanie elektrodynamiczne, które polega na zamiana energii kinetycznej poruszającego się tramwaju na energię elektryczną poprzez silniki trakcyjne tego pojazdu pracujące jako prądnice. W wyniku powstałego momentu hamującego na wałach silników następuje wytracanie prędkości pojazdu.
Ten rodzaj hamowania pozwala wyhamować wagon do prędkości około 5km/h. Nad hamowaniem elektrodynamicznym czuwa Przekaźnik Samoczynnego Rozruchu, który dostosowuje opóźnienie hamowania w stosunku do pozycji wciśnięcia pedału hamulca oraz prędkości pojazdu.

Podczas hamowania elektrodynamicznego silniczek pilotujący obraca się w przeciwnym kierunku niż przy rozruchu, a więc krzyżak obraca się również w przeciwnym kierunku niż podczas rozruchu (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Rolki obracającego się krzyżaka stykają wtedy kolejno, styki główne rozrusznika od 99 do 1 styku. W związku z odwrotnym załączeniem rozrusznika obrót rolek w przeciwnym kierunku niż przy rozruchu również powoduje zmniejszanie rezystancji w obwodzie głównym. Im mniejsza prędkość jazdy pojazdu, tym mniejszą wartość napięcia indukują silniki, w związku z czym, aby utrzymać wartość prądu hamowania konieczne jest zmniejszenie rezystancji obwodu głównego.
Prąd hamowania jest ustalany przez stopień wciśnięcia pedału hamulca przez motorniczego. Lekkie wciśnięcie pedału powoduje wytwarzanie małego prądu hamowania i opóźnienie hamowania jest małe. Jednak prędkość pojazdu dąży do 0 i przy prędkości około 5 km/h rozrusznik jest zwarty (rezystancja w obwodzie głównym wynosi 0).

Hamowaniu elektrodynamicznemu towarzyszy obce wzbudzanie silników trakcyjnych działających jako prądnice obcowzbudne. Funkcja ta polega na połączeniu stojana z obcym źródłem zasilania - w tym przypadku z akumulatorami, co umożliwia wzbudzanie silników do wytwarzania prądu.
Powstało kilka wagonów serii 105N które miały zastosowany rozruch i hamowanie tyrystorowe, przez co mogły oddawać prąd wytworzony podczas hamowania do sieci (zamiast tracić go w postaci energii cieplnej, która nie jest wykorzystana). Rowiązanie to niestety się nie przyjęło z powodu niezbyt dobrze opracowanego systemu pracy tyrystorów oraz nieprzystosowania podstacji trakcyjnych do przyjmowania napięcia z sieci.

Nie jest możliwe zatrzymanie tramwaju hamowaniem elektrodynamicznym, gdyż jak było wspomniane przy około 5 km/h nie jest już możliwe utrzymanie prądu hamowania - silniki mają zbyt małą prędkość obrotową by wyindukować odpowiednie napięcie i rozrusznik jest zwarty.
Dlatego też przy wciśniętym pedale hamulca pod koniec hamowania elektrodynamicznego następuje załączenie pierwszego stopnia hamowania hamulcami szczękowymi.

Hamulec szczękowy (bębnowy):
Składa się z bębna hamulcowego umieszczonego na wale silnika trakcyjnego oraz szczęk wyłożonych okładzinami ciernymi. Szczęki hamulca zaciskają się do bębna przez co następuje wyhamowanie wagonu.
Szczęki zakończone są mechanizmem sprężynowym, który z kolei połączony jest cięgnem z luzownikiem hamulca, który przymocowany jest do poprzecznicy wózka po zewnętrzej jego stronie.
W luzowniku znajdują się między innymi rdzeń z cewką oraz sprężyna.
Gdy przez cewkę luzownika przepływa największy prąd rozrządu (40V) rdzeń jest wciągnięty, a wraz z nim za pośrednictwem cięgna odciągnięte są też szczęki hamulcowe od bębna - wagon jest odhamowany.
W momencie, gdy w obwód luzownika zostanie włączony rezystor następuje obniżenie napięcia na cewce luzownika w wyniku czego rdzeń oddala się od cewki pokonując częściowo siłę sprężyny luzownika i następuje niepełne przyciągnięcie szczęk hamulcowych do bębna hamulca. Jest to I stopień hamowania wykorzystywany przy normalnym hamowaniu wagonu - po hamowaniu elektrodynamicznym.
Hamulec szczękowy (I stopień hamowania) jest również hamulcem postojowym, czyli pozostaje w pozycji zaciśniętej podczas postoju nawet po puszczeniu pedału hamulca.
II stopień hamowania hamulcem szczękowym następuje, gdy przez cewkę luzownika przestaje płynąć prąd (0V). Sprężyna odciąga maksymalnie rdzeń z cewki luzownika i za pośrednictwem cięgna siła spreżyny luzownika powoduje pełne docisnięcie szczęk hamulcowych do bębna hamulcowego. II stopień hamowania wykorzystywany jest w momenie, gdy konieczne jest jak najszybsze zahamowanie wagonu (hamowanie awaryjne). Rozwiązanie wykorzystane w stopiątkach z maksymalną siłą hamowania przy beznapięciowym stanie luzownika umożliwia samoczynne załączenie hamowania II stopnia w przypadku zaniku niskiego napięcia.

W momencie wciśnięcia pedału nastawnika jazdy następuje automatyczne odluźnienie hamulca szczękowego i ruszenie.
Moment odluźniania hamulca jest wyczuwalny gdy tramwaj rusza pod górkę. W momencie wciśnięcia pedału nastawnika jazdy szczęki hamulcowe zostają automatycznie odciągnięte od bębna i zanim załączy się w pełni rozruch wagon zaczyna się lekko staczać do tyłu po czym następuje już jazda do przodu.

Kliknij aby powiększyć    Hamulec szczękowy (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć    Hamulec szczękowy (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć    Mechanizm hamulca szczękowego (opis na powiększeniu)

Kliknij aby powiększyć    Luzownik hamulca szczękowego

Kliknij aby powiększyć    Cięgło między luzownikiem, a szczękami

Kliknij aby powiększyć    Tablica zaciskowa instalacji luzownika

Kliknij aby powiększyć    Obudowy luzowników

Kliknij aby powiększyć    Luzowniki zdemontowane podczas regeneracji


Z lewej strony luzownika znajduje się dźwignia do ręcznego odluźniania hamulca szczękowego w przypadku awarii luzownika. Ręczne zluzowani hamulców szczękowych umożliwia zholowanie tramwaju.


Kliknij aby powiększyć    Dźwignia do ręcznego odluźniania


W przypadku ręcznego odluźnienia hamulców, szczęki hamulców pozostają w pozycji odluźnionej i podczas dalszej jazdy wagonu nie działają przez co wagon nie hamuje hamulcami szczękowymi i nie może być przez nie umiejscowiony. (Wagon musi zjechać awaryjnie do zajezdni, gdyż nie może kontynuować jazdy bez sprawnych hamulców).
Do hamowania w takiej sytuacji pozostaje tylko tylko hamowanie elektrodynamiczne i elektromagnetyczne hamulce szynowe.


Jeżeli pedał hamulca zostanie wciśnięty do oporu (za ogranicznik) to uruchomione zostanie hamowanie nagłe w postaci maksymalnego hamowania elektrodynamicznego wraz z drugim stopniem hamowania szczękowego oraz zadziałają elektromagnetyczne hamulce szynowe.
W każdym wózku występują dwa elektromagnetyczne hamulce szynowe umieszczone pomiędzy kołami po obydwu stronach wózka. Ich działanie polega na elektromagnetycznym przyciągnięciu płóz hamujących do główek szyn. Dokładniej mówiąc płozy hamujące hamulców szynowych składają się z cewek elektrycznych, które pod wpływem zasilenia ich prądem roboczym o napięciu 40V (z baterii akumulatorów) zostają przyciągnięte wraz z płozą do główki szyny w wyniku czego następuje gwałtowne hamowanie wagonu uniezależnione od przyczepności zestawów kołowych.

Kliknij aby powiększyć    Elektromagnetyczny hamulec szynowy


W wagonach 105Na w przypadku wciśnięcia pedału hamulca poza ogranicznik zostają załączone hamulce szynowe drugiego wózka, a dopiero po chwili załączane są dodatkowo hamulce pierwszego wózka. W przypadku puszczenia pedału czuwaka załączane są wszystkie hamulce szynowe jednocześnie.

Kliknij aby powiększyć    Pedał czuwaka w kabinie motorniczego


Hamulce szynowe posiadają rezerwowy układ zasilania (zwany "rezerwą zasilania hamulców szynowych") na wypadek awarii podstawowego układu zasilania. Lampka sygnalizacyjna rezerwy zasilania znajduje się na pulpicie sterowniczym motorniczego. Gdy układ rezerwowy jest sprawny lampka sygnalizacyjna świeci się.

Hamowanie bezpieczeństwa zostanie załączane, gdy w części pasażerskiej wagonu zostanie pociągnięty hamulec bezpieczeństwa.

Kliknij aby powiększyć    Hamulec bezpieczeństwa dla pasażerów

Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Linki     |     Książka Gości    

©2004-2019 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl